Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie policjantów Ruchu Drogowego z zakresu kierowania pojazdami uprzywilejowanymi

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Moto Park Kraków oraz IPA Kraków zawarli porozumienie w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć polegających na podnoszeniu bezpieczeństwa, wiedzy i umiejętności użytkowników dróg, w tym również policjantów województwa małopolskiego. Dzięki temu 23 października br. małopolscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego uczestniczyli w szkoleniu jazdy radiowozami na torze szkoleniowym w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Moto Park Kraków.

Funkcjonariusze uczestniczący w kursie sprawdzali swoje umiejętności w bezpiecznej i dynamicznej jeździe. Policjanci ćwiczyli przewidywanie sytuacji na drodze, szybką reakcję, wychodzenie z poślizgu,  dynamiczne manewry, wyczucie samochodu podczas sytuacji awaryjnych. Program szkolenia został stworzony w oparciu o najefektywniejsze systemy szkoleniowe służb mundurowych na świecie.

Ćwiczenia prowadzone były przez licencjonowanych instruktorów techniki jazdy oraz jazdy sportowej, mających doświadczenie w pracy z służbami mundurowymi.

Szkolenie było poprzedzone wykładami teoretycznymi prowadzonymi przez policjantów ruchu drogowego KWP i KMP w Krakowie. Podczas których przypomniano przepisy prawne dotyczące wykorzystania pojazdów uprzywilejowanych oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie jazdy. Podstawowym punktem szkolenia było to jak nie dopuścić do poślizgu, a w razie jego zaistnienia prawidłowo i bezpiecznie zapanować nad pojazdem.

(KWP w Krakowie / mg)

  • Szkolenie policjantów Ruchu Drogowego z zakresu kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
  • Szkolenie policjantów Ruchu Drogowego z zakresu kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
  • Szkolenie policjantów Ruchu Drogowego z zakresu kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
  • Szkolenie policjantów Ruchu Drogowego z zakresu kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
Powrót na górę strony