Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy system oceny pracy komend wojewódzkich

Data publikacji 30.03.2006

Włączenie do statystyk wykroczeń, wyeksponowanie w pracy jednostek efektywności i skuteczności, a także podkreślenie znaczenia ocen wystawianych przez obywateli to najważniejsze elementy nowego, pilotażowego system oceny Komend Wojewódzkich Policji, podpisanego w Poznaniu przez Komendanta Głównego Policji Marka Bieńkowskiego.

Pilotażowy system oceny komend wojewódzkich

Zdaniem komendanta Bieńkowskiego nowy system pozwoli z jednej strony uwzględnić specyfikę regionów, a z drugiej umożliwi rzetelne wskazanie liderów w walce z przestępczością.

Podpisany dokument będzie obowiązywał we wszystkich jednostkach policyjnych w kraju. Składa się on z punktowego systemu oceny efektywności i skuteczności Policji oraz oceny społecznej pracy Policji – wyrażonej w przeprowadzonych raz na rok badaniach ankietowych.

- Ocena pracy Policji jest niezbędnym elementem procesu podnoszenia jej jakości, a odbiciem jakości naszej pracy jest bezpieczeństwo obywateli. Dlatego też jednym z głównych założeń nowego systemu oceny jest ograniczanie zagrożenia najbardziej dokuczliwą społecznie przestępczością pospolitą – podkreślił Marek Bieńkowski.

Praca policjantów będzie oceniana na podstawie ich aktywności w zmniejszaniu zagrożenia i zwiększaniu wykrywalności następujących przestępstw, i co jest nowością, wykroczeń:

- przestępczość robójnicza;
- kradzieże
- kradzieże z włamaniem,
- uszkodzenie mienia
- bójki i pobicia
- śmiertelne ofiary wypadków drogowych;
- przestępczość narkotykowa.

Dotychczasowy sposób oceniania jednostek został zakwestionowany przez komendantów wojewódzkich. Zawierał zbyt wiele niejednorodnych elementów (statystyka z policyjnego systemu Temida, statystyka z systemu ruchu drogowego, badania opinii publicznej) połączonych ze sobą w oparciu o zbyt dowolnie dobrane kryteria. Jednostki o wysokiej od lat wykrywalności, oraz co ważniejsze, o niskim poziomie zagrożenia były gorzej oceniane tylko dlatego, że nie osiągały postępu tak dynamicznego, jak jednostki ze słabą wykrywalności i wysokim poziomem zagrożenia. System oceny nie uwzględniał też redukcji zagrożenia wykroczeniami, tak bardzo przecież dolegliwymi dla mieszkańców, zwłaszcza w dużych miastach.

Nowy system oceny zostanie ściśle powiązany z przyznawaniem dodatkowych środków na nagrody dla policjantów w garnizonach, które osiągną najlepsze wyniki. Wysokość funduszu nagród wzrosła w 2006 roku do 100 milionów złotych.

Nowy program będzie przez najbliższe trzy miesiące testowany w praktyce. Jeśli się sprawdzi, stanie się podstawowym narzędziem oceny pracy policjantów.

Komendant Główny wyróżnił też nagrodami pieniężnymi dwóch policjantów z Komisariatu Policji w Wieleniu (pow. czarnkowsko-trzcianecki), którzy 24 marca uratowali mężczyznę tonącego w Noteci. Sierż. sztab. Waldemar Bućkowski i szierż. sztab. Tomasz Żytkowiak otrzymali także listy gratulacyjne oraz upominki od Wicewojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

- Tacy policjanci są nam potrzebni i z radością będę takich funkcjonariuszy nagradzał - powiedział Marek Bieńkowski składając wyróżnionym gratulacje.

Komendant Główny spotkał się również z policjantami z Oddziału Prewencji, Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto oraz z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

Powrót na górę strony