Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jednostka Specjalna Polskiej Policji w Kosowie na ćwiczeniach „Silver Sabre 2017-2”

Data publikacji 08.11.2017

Przez ostatnie dwa tygodnie funkcjonariusze JSPP w Kosowie uczestniczyli w wielonarodowościowych ćwiczeniach służb odpowiadających za bezpieczeństwo w Kosowie pod nazwą „Silver Sabre 2017-2”. Projekt realizowany był w dwóch etapach. Pierwszy z nich skierowany był do kadry dowódczej i jego celem była koordynacja działań pomiędzy służbami oraz doskonalenia zdolności podejmowania decyzji w sytuacji zmieniających się zagrożeń. Drugi z kolei był sprawdzianem sił na „polu walki” w oparciu o konkretny scenariusz. Za organizację i przebieg ćwiczeń odpowiadał węgierski Batalion Rezerwy Taktycznej pod dowództwem majora Levente Nagy.

Praktyczną część ćwiczeń poprzedził szereg spotkań w kwaterze głównej KFOR’u w Prisztinie, w trakcie których omawiano założenia i dyskutowano o sprawach organizacyjnych. Oprócz tego odbyły się także warsztaty przygotowujące do sporządzenia raportu końcowego z przebiegu ćwiczeń. W tych dwóch etapach uczestniczyło Dowództwo JSPP oraz wyznaczeni funkcjonariusze jednostki.

Część zasadnicza rozpoczęła się 23 października i trwała do 3 listopada 2017 r. Wzięły w niej udział wojska KFOR’u stacjonujące w Kosowie, przedstawiciele EULEX’u, w tym funkcjonariusze Jednostki Specjalnej Polskiej Policji oraz kosowska policja. Pierwszy etap miał charakter ćwiczeń sztabowych dla kadry dowódczej. Reprezentantem EULEX’u był podinsp. Michał Kocot – Dowódca JSPP. Przez 5 dni uczestnicy działań wspólnie ćwiczyli koordynację działań w sytuacjach zmieniających się zagrożeń od katastrof naturalnych, masowych protestów, sytuacji zakładniczych do aktów terroru. Umiejętność właściwego doboru sił i środków oraz procesu podejmowania decyzji wyprzedzających, odgrywały w tym etapie kluczową rolę.

Ćwiczenia miały pokazać w jaki sposób dochodzi do przepływu i wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami, jakie są zdolności poszczególnych komponentów oraz ile czasu zajmuje koordynacja działań od momentu powzięcia informacji o zdarzeniu do przyjazdu w wyznaczone miejsce. Ćwiczenia sztabowe pozwoliły także na ocenę stopnia znajomość topografii kraju i lokalizacji miejsc o znaczeniu strategicznym. 

Równolegle do pierwszego etapu ćwiczeń pluton funkcjonariuszy JSPP przygotowywał się do swojej części. W bazie Alfa/Delta w Mitrowicy policjanci doskonalili techniki działań „Crowd and Riot Control” - taktyki panowania nad agresywnym tłumem. Za przygotowanie funkcjonariuszy odpowiedzialny był asp. szt. Paweł Janowski. Etap ten rozpoczął się 30 października i trwał do 3 listopada 2017 r. W bazie kosowskiej policji – „Camp Vrello” spotkały się siły węgierskiego Batalionu Rezerwy Taktycznej, włoskich karabinierów, kosowskich policjantów oraz 32 funkcjonariuszy JSPP. Wszystkie siły przez 5 dni wspólnie ćwiczyły przywracanie naruszonego ładu i porządku publicznego. Program zakładał poza typową taktyką modelowania zachowania tłumu także elementy użycia ognia „Fire phobia”, medycyny pola walki, czy też technik bezpiecznego pokonywania barykad. Zwieńczeniem przygotowań był pokaz dla przedstawicieli NATO, dyplomatów i zaproszonych gości. Głównym celem ćwiczeń międzynarodowego komponentu było wypracowanie wspólnej taktyki działania podczas przywracania naruszonego ładu i porządku publicznego oraz koordynacja przepływu informacji.

Dzień finałowy ćwiczeń „Silver Sabre 2017-2” był też dobrą okazją na promocję misji EULEX’u oraz Jednostki Specjalnej Polskiej Policji. Na stoisku wystawowym można było zobaczyć sprzęt będący na wyposażeniu JSPP, zapoznać się ze strukturą jednostki oraz porozmawiać z obsługą stoiska. Odwiedzający byli pod szczególnym wrażeniem poziomu przygotowania funkcjonariuszy JSPP do działań na „polu walki”, zwłaszcza kiedy dowiedzieli się, że policjanci w Polsce reprezentują różne jednostki.

Wysoki poziom przygotowania wszystkich uczestników oraz efektywna komunikacja przyczyniły się do końcowego sukcesu ćwiczeń „Silver Sabre 2017-2.  Nie bez znaczenia było również przygotowanie logistyczne tak dużego przedsięwzięcia, za które odpowiedzialny był  węgierski Batalion Rezerwy Taktycznej.

Tak duże ćwiczenia, angażujące wszystkie siły w Kosowie, pozwoliły nie tylko na wymianę doświadczeń, ale miały także wpływ na budowanie zaufania pomiędzy poszczególnymi jednostkami cywilnymi, wojskowymi oraz policyjnymi.

(BMWP KGP/ zdjęcia: st.szer. Sebastian Brzezina (PKW KFOR w Kosowie)

 

 

  • Jednostka Specjalna Polskiej Policji w Kosowie na ćwiczeniach „Silver Sabre 2017-2”
  • Jednostka Specjalna Polskiej Policji w Kosowie na ćwiczeniach „Silver Sabre 2017-2”
  • Jednostka Specjalna Polskiej Policji w Kosowie na ćwiczeniach „Silver Sabre 2017-2”
  • Jednostka Specjalna Polskiej Policji w Kosowie na ćwiczeniach „Silver Sabre 2017-2”
  • Jednostka Specjalna Polskiej Policji w Kosowie na ćwiczeniach „Silver Sabre 2017-2”
  • Jednostka Specjalna Polskiej Policji w Kosowie na ćwiczeniach „Silver Sabre 2017-2”
  • Jednostka Specjalna Polskiej Policji w Kosowie na ćwiczeniach „Silver Sabre 2017-2”
  • Jednostka Specjalna Polskiej Policji w Kosowie na ćwiczeniach „Silver Sabre 2017-2”
Powrót na górę strony