Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pamiętamy...

Data publikacji 08.11.2017

W katowickiej komendzie wojewódzkiej odsłonięta została tablica poświęcona stróżom prawa, którzy stracili życie na służbie. Jest to wyraz pamięci o naszych kolegach, którzy rotę ślubowania wypełnili do końca. W uroczystości wzięli udział bliscy poległych policjantów, a ich przedstawicielka odsłoniła tablicę wraz z szefem śląskiej policji nadinsp. Krzysztofem Justyńskim oraz kom. Krzysztofem Musielakiem - Dyrektorem Biura Historii i Tradycji Policji KGP.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej policjantów, którzy polegli na służbie. Przewodniczył jej Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wraz ze swoimi zastępcami - insp. Romanem Rabsztynem i mł.insp. Mariuszem Krzystyniakiem. Na uroczystość przybyli również Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Kochańczyk oraz bliscy policjantów, którzy pełniąc służbę oddali swoje życie.

Tablica podzielona jest na trzy części - jedną poświęcono policjantom poległym w latach 1920-1990, druga zawiera fragment roty ślubowania, które składają policjanci wstępujący do służby:

...strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia,

w trzeciej zaś umieszczono tabliczki epitafijne z nazwiskami dziewięciu policjantów, którzy stracili życie po 1990 roku:

 • starszy sierżant Marek Sienicki 15.06.1967 - 02.05.1992
 • sierżant Dariusz Małowski 09.06.1969 - 08.09.1993
 • starszy sierżant Sławomir Pałka 10.03.1968 - 08.07.1994 
 • sierżant sztabowy Andrzej Siwczyk 10.02.1959 - 13.06.1999
 • komisarz Mirosław Małczęć 04.02.1962 - 20.05.2002
 • młodszy aspirant Tadeusz Świerkot 14.02.1970 - 20.05.2002
 • sierżant Grzegorz Załoga 21.06.1980 - 10.08.2003
 • podkomisarz Tadeusz Bartosik 02.03.1970 - 28.01.2006
 • młodszy aspirant Ireneusz Sojka 05.02.1976 - 11.02.2009

Sylwetki tych policjantów przedstawił Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji mł.insp. Paweł Dratwiński, po czym miało miejsce odsłonięcie tablicy, którego dokonał nadinsp. Krzysztof Justyński w asyście przedstawicielki rodzin poległych policjantów Bożeny Bartosik oraz kom. Krzysztofa Musielaka - Dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP. Następnie głos zabrali Henryk Załoga, jako przedstawiciel rodzin policjantów, który podziękował za pamięć o ich bliskich kultywowaną wśród policjantów. Dyrektor biura historii i tradycji kom. Krzysztof Musielak podkreślił  jak wielką stratą jest każda śmierć i wyraził życzenie, aby liczba tabliczek epitafijnych umieszczonych na tablicy nie zwiększyła się. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński w swoim wystąpieniu wyraził nadzieję, że żadna z tych śmierci nie poszła na marne, że mogą one stanowić lekcje dla każdego policjanta, są też świadectwem tego, jak niebezpieczna jest policyjna służba. Na zakończenie uroczystości szef śląskiego garnizonu policji sygnował Akt Odsłonięcia Tablicy Pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a zgromadzeni goście wpisali się do księgi pamiątkowej.

 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
 • Odsłonięcie tablicy pamięci w KWP w Katowicach 08.11.2017 r.
Powrót na górę strony