Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni policjanci w szeregach łódzkiej Policji

Data publikacji 14.11.2017

14 listopada 2017 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów a także wręczenia nagród funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie oraz laureatom policyjnego konkursu. W uroczystej zbiórce oprócz kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wzięli też udział , Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud ,Prezes „Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego Pan Zbigniew Osiciński a także rodziny nowo przyjętych policjantów.

27 nowo przyjętych policjantów (7 kobiet i 20 mężczyzn) rozpoczęło służbę  w listopadzie 2017 roku.  Tego dnia szeregi garnizonu łódzkiego zasiliło 29 funkcjonariuszy, w tym 7 kobiet oraz 22 mężczyzn. Następnie funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrali  insp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi   wraz z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Jarosławem Rybką i  kierownictwem Komend Miejskiej w Łodzi .

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Po przeszkoleniu podstawowym  nowo przyjęci  policjanci będą pełnić służbę w  łódzkim Oddziale Prewencji i Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. Pozostali przyjęci, którzy ślubowali w swoich jednostkach trafią do komend powiatowych policji garnizonu łódzkiego. Po zakończeniu ceremonii ślubowania  insp. Andrzej Łapiński powitał nowo przyjętych życząc im wytrwałości oraz sukcesów w tej niełatwej i wymagającej służbie.

Kolejnym punktem uroczystej zbiórki było wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego konkursu na najlepszego policjanta garnizonu łódzkiego realizującego zadania z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Nagrody wręczył Komendant Wojewódzki Policji insp. Andrzej Łapiński oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego Pan Zbigniew Osiciński. Już po raz jedenasty pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego przeprowadzono ten konkurs. W październiku 2017 roku w jednostkach szczebla powiatowego/miejskiego wytypowano najlepszych policjantów wchodzących w skład Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego. Spośród 25 funkcjonariuszy reprezentujących poszczególne jednostki powiatowe do ścisłego finału przeszło 5. Po zakończeniu ostatniego etapu wyłoniono trzech najlepszych pirotechników województwa łódzkiego w 2017 roku, którymi okazali się: sierż. sztab. Krzysztof Stodulny z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KMP w Łodzi, st. sierż. Radosław Stolarczyk z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KMP w Łodzi oraz sierż. sztab. Mariusz Frejek z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji KPP w Sieradzu.

Następnie wręczone zostały nagrody  finansowe policjantom, którzy wyróżnili się pełniąc wzorowo  służbę,  Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wyróżnił 25 funkcjonariuszy.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany oraz komisję lekarską. Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs zawodowy podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki macierzystej i będą pełnić służbę na terenie garnizonu łódzkiego.

Przypominamy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

 

 

Powrót na górę strony