Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy szef stołecznej Policji

Data publikacji 16.11.2017

Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi, dotychczasowemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie. Uroczystość z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka oraz kadry kierowniczej stołecznego garnizonu odbyła się w Białej Sali Komendy Stołecznej Policji.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA Andrzej Sprycha, Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji oraz Kapelan KSP ks. Józef Jachimczak.

Odczytano rozkaz Komendanta Głównego Policji o delegowaniu z urzędu do pełnienia służby z jednoczesnym powierzeniem obowiązków Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi z dniem 16 listopada br. Nadinspektor Paweł Dobrodziej służy w Policji od ponad 27 lat. Od 11 lutego 2016 r. zajmował stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Komendant Główny Policji w swoim przemówieniu w pierwszej kolejności podziękował całej kadrze stołecznego garnizonu za zaangażowanie w przygotowanie i profesjonalne zabezpieczenie obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Słowa uznania skierował do dowodzącego operacją mł. insp. Andrzeja Krajewskiego, pełniącemu dotychczas obowiązki Komendanta Stołecznego Policji.

– Garnizon stołeczny jest wzorem ze względu na liczbę zadań i obciążenie, nieporównywalne do innych komend wojewódzkich. Jestem przekonany, że nadinsp. Paweł Dobrodziej zagwarantuje wysoką jakość służby i pracy. Jest osobą wymagającą, ale działającą w poczuciu sprawiedliwości. Życzę Panu Komendantowi sukcesów, a z tak dobrym zespołem ludzi, nie będzie to takie trudne – powiedział komendant główny.

Nadinspektor Paweł Dobrodziej podziękował za okazane zaufanie i podkreślił, że objęcie stanowiska Komendanta Stołecznego Policji to wielkie wyróżnienie: – Są dwie wartości, które cenię w służbie najbardziej, to dyspozycyjność i lojalność. Jestem wymagający, ale otwarty na dialog i szukanie kompromisu. Chcę być dla Was wsparciem i tarczą. Liczę na naszą dobrą współpracę – powiedział p.o. Komendanta Stołecznego Policji.

Ks. Józef Jachimczak, kapelan Komendy Stołecznej Policji, podkreślił jak ważne jest przesłanie słowa constans, czyli stałość i równowaga zarówno w służbie, jak i w rodzinie.

– Nazwisko Dobrodziej kojarzy się z tym, kto czyni dobro i niech taka postawa przyświeca Panu w służbie – życzył Kapelan Komendy Stołecznej Policji.

***

Nadinspektor Paweł Dobrodziej urodził się 15 maja 1970 roku w Łodzi. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku w Komendzie Rejonowej Łódź-Polesie. Następnie pracował Wydziale Kryminalnym KWP w Łodzi. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem kryminalnym i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.

Od 1998 r. pracował w Wydziale XIV w Łodzi Biura Do Walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP. Od 2000 r. kolejne lata jego zawodowej kariery związane były z Wydziałem XVI z siedzibą w Łodzi Centralnego Biura Śledczego KGP.

W 2007 r. objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Łodzi CBŚ KGP, a w 2011 r. – naczelnika tego wydziału. Od września 2014 r. p.o. Naczelnika Zarządu CBŚP w Łodzi, a od  kwietnia 2015 r. - Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Łodzi. Z dniem 11.02.2016 r. powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Od 16 listopada 2017 r. pełni obowiązki Komendanta Stołecznego Policji.

Odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Wśród wielu pasji i zainteresowań zdecydowanie dominują sporty walki, którymi zajmuje się od 30 lat.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
foto Marek Szałajski

Powrót na górę strony