Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci działali wobec zatrzymanych z zachowaniem ich godności osobistej

Data publikacji 17.11.2017

W związku z nieprawdziwymi doniesieniami prasowymi Komenda Główna Policji stanowczo zaprzecza jakoby miało dojść do działań sprzecznych z prawem. W trakcie czynności dokonywanych w Komendzie Rejonowej Policji III w Warszawie obecni byli adwokaci. Nikt z zatrzymanych mimo przysługującego im prawa oraz wsparcia będących na miejscu adwokatów, nie wniósł żadnych zastrzeżeń do protokołów zatrzymań i protokółów przeszukań. Przedstawiona w mediach relacja jest nieprawdziwa i stanowi nieuprawnioną próbę wywarcia presji oraz zwrócenia na siebie uwagi.

W dniu 9 listopada br. do siedziby Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie przybyła grupa aktywistów, którzy rozpoczęli działania protestacyjne, które polegały m.in. na tym, że przykuły się do tzw. kołowrotka przy wejściu do budynku oraz do innych elementów przed budynkiem. Na miejsce przybyli policjanci, którzy podjęli rozmowy z protestującymi. W rozmowach uczestniczyli policyjni negocjatorzy. O proteście poinformowana została także Prokuratura. Policjanci wielokrotnie wzywali uczestników protestu do zachowania zgodnego z prawem i odblokowanie budynku. Dzięki negocjacjom 11 osób protestujących przed budynkiem zakończyło swoje działania.

Kolejne 24 osoby znajdujące się w budynku Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych kontynuowało swoją akcję także po godzinach pracy urzędu. Mimo tego, że aktywiści byli wielokrotni pouczani o grożących konsekwencjach prawnych i wzywani do opuszczenia budynku 22 protestujących nie odstąpiło od swoich działań. Zapadła decyzja o zatrzymaniu tych osób.

Policjanci przecięli łańcuchy, którymi 22 osoby były przypięte i przetransportowali do KRP III w Warszawie. Kolejne 2 osoby zostały zatrzymane w związku z naruszeniem nietykalności i znieważeniem funkcjonariusza. Zgodnie z Ustawą o środkach przymusu bezpośredniego wobec zatrzymanych zastosowano siłę fizyczną i kajdanki. Na miejscu czekało już na nich 3 adwokatów. Mecenasi byli obecni przy czynnościach wykonywanych na terenie komendy Policji. W sumie zatrzymane zostały 24 osoby.

Aktywiści zostali umieszczeni razem w świetlicy, byli z nimi obecni ich adwokaci. Następnie zatrzymani otrzymali koperty papierowe, do których mieli włożyć przedmioty jakie posiadali przy sobie. W dalszej kolejności przeprowadzone zostały przeszukania. Czynności te były wykonywane w pomieszczeniach służbowych wydziału dochodzeniowo - śledczego. Przeszukania zostały wykonane z zachowaniem godności osobistej zatrzymanych i warunków intymności. Kobiety były przeszukiwane przez kobiety, a mężczyźni przez mężczyzn. Żadna z osób, ani kobieta, ani mężczyzna nie miały sprawdzanych części intymnych ciała. Zatrzymanie sznurówek, pasków itp. przedmiotów jest działaniem standardowym i wynika z wymogów bezpieczeństwa (m. in. próby samobójcze czy autoagresja). Bardzo często można takie czynności zobaczyć choćby w filmach dokumantujacych pracę Policji czy Służby Więziennej

Z przeprowadzonych czynności sporządzona została dokumentacja: protokół zatrzymania osoby, protokół przeszukania osoby oraz dokumenty depozytowe. Przy sporządzaniu dokumentacji obecni byli adwokaci. Nikt z przeszukiwanych nie zgłaszał do protokołu zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia czynności. Zgłaszanie tego poprzez media tydzień później stanowi manipulację i jest próbą wywierania nacisku oraz zwrócenia na siebie uwagi a narusza dobrę imie policjantów.

Po wykonaniu tych czynności zatrzymani zostali przewiezieni do pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Dalsze czynności procesowe zostały wykonane następnego dnia od rana. W przesłuchaniach każdej z osób uczestniczył jeden z 5 obecnych na miejscu adwokatów. Ostatecznie zarzuty usłyszały 23 osoby, jedna osoba została przesłuchana w charakterze świadka. Wszyscy zatrzymani zostali zwolnieni do domów, a czas ich zatrzymania nie przekroczył dopuszczalnego przez prawo.

Prowadzenie tzw. wywiadu środowiskowego stanowi standardową procedurę. Zebranie informacji na temat sytuacji osobistej podejrzanego jest niezbędne do przeprowadzenia procedury w tzw. trybie przyspieszonym. Schorzenia psychiczne zgodnie z prawem wyłączają możliwość zastosowania takiego trybu, stąd pytania policjantów. W żadnym z mieszkań aktywistów nie przeprowadzono przeszukań.

Komendant Rejonowy Policji wszczął czynności wyjaśniające czy nie doszło do ewentualnego przekroczenia dyscypliny służbowej. Całość dokumentacji została przekazana do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota do oceny karno - prawnej.

(KGP)

Powrót na górę strony