Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rola dzielnicowego w Policji - konferencja w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu

Policjanci wspólnie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu zorganizowali sympozjum naukowe. Tematem przewodnim konferencji była rola dzielnicowego w Policji w kontekście programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Przedstawione zostały także pierwsze wyniki ogólnopolskich badań dzielnicowych, mające na celu zwiększenie skuteczności tego programu. Wśród uczestników i prelegentów nie zabrakło policjantów z Komendy Głównej Policji, katowickiej komendy wojewódzkiej oraz naukowców i ekspertów z poruszanej tematyki.


Sympozjum „Rola Dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej” odbyło się w auli im. Prof. Czesława Kupisiewicza Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W wydarzeniu udział wzięło blisko 250 funkcjonariuszy policji z garnizonu śląskiego, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, kierownictwo i przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, naukowcy zainteresowani poruszaną tematyką oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz samorządowych oraz służb współpracujących z Policją.

Spotkanie oficjalnie rozpoczął prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas, który podkreślił, że poruszane zagadnienia są istotne zarówno dla policjantów, jak i dla lokalnych społeczności.

Tematyka poruszana podczas sympozjum oraz wysoki poziom merytoryczny wydarzenia zostały docenione przez autorytety służb mundurowych. Listy okolicznościowe przesłali nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji oraz insp. dr Marek Fałdowski, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Prelekcje dla zgromadzonych uczestników przeprowadzili znamienici naukowcy, eksperci z zakresu poruszanej tematyki, w tym mł. insp. dr Iwona Klonowska - Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, mł. insp. dr Marzena Kordaczuk-Wąs - Radca w Wydziale Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, dr Andrzej Bulzak - Dyrektor Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas oraz prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego WSH, inicjatorka organizowanego sympozjum, która współpracuje z Policją w obszarze naukowym, organizacyjnym i dydaktycznym.

W imieniu nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, głos zabrał Naczelnik Wydziału Prewencji - podinsp. Dawid Kaszuba.

Podczas wykładów zostały zaprezentowane pierwsze wyniki ogólnopolskich badań dzielnicowych, które były realizowane w dniach 9-13 stycznia br. przez Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji. Badania. Były one przeprowadzone w 17 garnizonach na grupie 5400 respondentów. Temat badań: „Dzielnicowy bliżej nas”. Analiza ogólnopolskiego badania dzielnicowych. Wyniki badań opracowywane i omówione zostały przez Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji mł. insp. dr Iwonę Klonowską oraz prof. Jadwigę Stawnicką. Działania profilaktyczne oraz rolę dzielnicowych w prowadzeniu tych działań przybliżyła natomiast mł. insp. dr Marzena Kordaczuk-Wąs.

Wnioski płynące z wyników badań mają na celu zwiększenie skuteczności programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Znacząco wpłyną one na dialog władz z dzielnicowymi, określając oczekiwania funkcjonariuszy pierwszego kontaktu, ich problemy, mocne i słabe strony. 


Główne założenia programu MSWiA „Dzielnicowy bliżej nas”


Program „Dzielnicowy bliżej nas” jest jednym z podstawowych programów, które realizuje MSWiA w celu zbudowania zaufania pomiędzy służbami a obywatelami. Głównym założeniem programu jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami i kompleksowa zmiana w podejściu do służby dzielnicowych. Do tej pory tak zwani „funkcjonariusze pierwszego kontaktu” często musieli wykonywać zadania policjantów służby prewencyjnej, przez co nie mieli czasu na to, aby zainteresować się sprawami mieszkańców. Wyznaczono kierunki zmian w służbie dzielnicowych w obszarach: kadrowym, szkoleniowym, komunikacji społecznej oraz organizacji służby i modernizacyjnym.

 

Powrót na górę strony