Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia „Konferencja 2017”

Data publikacji 24.11.2017

Na lotnisku w Radomiu dochodzi do zamachu terrorystycznego. Bandyci próbują wydostać się z terenu, na którym przeprowadzili zamach. Porywacze nie chcą pertraktować. Zostają zatrzymani przez policyjnych antyterrorystów. Dochodzi także do katastrofy śmigłowca, który brał udział w akcji. Tak wyglądał scenariusz ćwiczeń „Konferencja 2017” zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu i Żandarmerię Wojskową.

Na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu odbyły się ćwiczenia, które były praktyczną formą sprawdzenia sprawności służb dbających o nasze bezpieczeństwo. To forma doskonalenia umiejętności dowódców i personelu sztabów w działaniu zespołowym, rozwiązywania problemów operacyjnych i taktycznych oraz dowodzenia i zabezpieczenia działań. Ćwiczenia te są również sprawdzianem stopnia przygotowania sił antyterrorystycznych do pracy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W ćwiczeniach uczestniczyło kilkudziesięciu policjantów, w tym z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Wydziałów Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego KWP, Sztabu Policji KWP, Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystyczny Policji w Radomiu, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu, technicy kryminalistyczni z Laboratorium Kryminalistycznego KWP i Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierze z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał napad na obiekty 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Po komunikacie o zdarzeniu podanym przez dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, jeden z patroli zauważył pojazd ze sprawcami i podjął próbę jego zatrzymania. Sprawcy ostrzelali interweniujących funkcjonariuszy. W wyniku wymiany ognia ranny zostaje jeden ze sprawców. Dyżurny KMP w Radomiu przekazał informację dyżurnemu Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i do działań skierowany został Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Radomiu. Dochodzi do zatrzymania i obezwładnienia drugiego sprawcy.

Na lotnisku dochodzi także do katastrofy dwóch śmigłowców. Do działań przystępuje grupa operacyjno-procesowa, która na miejscu wykonuje oględziny statków powietrznych. Wykorzystując m.in. nowoczesny sprzęt 3D do dokumentowania miejsca zdarzeń.

Celem nadrzędnym ćwiczeń było doskonalenie, poprawienie oraz wypracowanie procedur na wypadek reagowania w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego. Sprawdzono sprawność przekazu informacji, współdziałanie z innymi służbami oraz przygotowanie i mobilność poszczególnych służb do działań w sytuacjach kryzysowych.

 

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 26.22 MB)

Powrót na górę strony