Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec

Data publikacji 30.11.2017

W przygranicznym Kostrzynie nad Odrą spotkali się policjanci z Polski i Niemiec. Zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. i Prezydium Policji Landu Brandenburgia konferencja graniczna „Współpraca bez granic” była forum podsumowania wspólnych inicjatyw i partnerstwa w zapewnianiu bezpieczeństwa regionalnego w kończącym się roku.

Podobnie jak w ubiegłym roku, także i w tym Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. wraz z Prezydium Policji Landy Brandenburgia zorganizowała dwudniową (29-30 listopada), międzynarodową konferencję graniczną pn. „Współpraca bez granic”. Miejscem tego wyjątkowego spotkania był przygraniczny Kostrzyn nad Odrą. Policjanci z Polski i Niemiec spotkali się, aby wspólnie podsumować inicjatywy i działania, które podejmowane były po obu stronach Odry dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców regionu w kończącym się roku. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób – przedstawicieli polskiej i niemieckiej Policji, władz państwowych i samorządowych, a także instytucji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, wśród nich m.in. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – Ambasador RP w Niemczech, Karl-Heinz Schröter – Minister Spraw Wewnętrznych i Komunalnych Landu Brendenburgia, Waldemar Gredka - Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Gospodarzami dwudniowej konferencji byli: insp. Jarosław Janiak – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Hans-Jürgen Mörke – Prezydent Policji Landu Brandenburgii.

Współpraca między policją z Polski i Niemiec trwa już 26 lat. W ramach niej funkcjonariusze współdziałają na zasadach partnerstwa dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w obu krajach, a także zwalczają przejawy przestępczości przygranicznej i transgranicznej. Od lat w obszarze przygranicznym prowadzone są wspólne, polsko-niemieckie patrole. Ponadto policjanci szkolą się w znajomości języka niemieckiego i polskiego oraz przepisów prawa obu krajów. „Sercem” wspólnych działań jest bez wątpienia Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, w którym codzienną służbę poza policjantami pełnia także celnicy i strażnicy graniczni. To z tego miejsca w sytuacjach nadzwyczajnych koordynowane są wspólne działania. Konferencja, taka jak w Kostrzynie nad Odrą to przede wszystkim wymiana doświadczeń i okazja do wzięcia udziału w wykładach i panelach eksperckich, w których poza policjantami wezmą udział również pracownicy placówek naukowych, zajmujący się również zagadnieniami bezpieczeństwa. Omówienie problemów i znalezienie sposobów ich rozwiązywania przyczyni się z kolei do dalszej, jeszcze lepszej wymiany informacji między regionalnymi przedstawicielstwami i organami państwowymi. A to sprawi, że mieszkańcy po obu stronach Odry, będą mogli czuć się bezpiecznie.

Czytaj również:

(KWP w Gorzowie / mw)

 

 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec
 • Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec

Film Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec

Pobierz plik Konferencja graniczna potwierdzeniem współpracy Policji z Polski i Niemiec (format mp4 - rozmiar 24.8 MB)

Powrót na górę strony