Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Słotwinie

Data publikacji 12.12.2017

W Słotwinie odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji. Utworzenie posterunku to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców. Placówka umożliwi obywatelom stały kontakt z Policją, a dzięki temu mieszkańcy gminy Świdnica będą mieli dużo łatwiejszy dostęp i możliwość kontaktu z dzielnicowym.

Wczoraj w samo południe odbyły się uroczystości związane z otwarciem Posterunku Policji w Słotwinie, w których udział wzięli: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Andrzej Łuczyszyn, Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy podinsp. Andrzej Dobies, Starosta Świdnicki Piotrem Federowiczem, Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Szuszwalak, przedstawiciele NSZZP województwa dolnośląskiego, duchowieństwo oraz przybyli na ceremonię mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helenie Michalak przez dowódcę uroczystości nadkom. Roberta Topolskiego. W dalszej części uroczystości po oficjalnych przemówieniach oraz po odczytaniu przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji listu od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusza Błaszczaka nastąpiło poświęcenie budynku i pomieszczeń jednostki.

Następnie w dalszej części uroczystości Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak w towarzystwie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasza Trawińskiego, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Andrzeja Łuczyszyna, Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy podinsp. Andrzeja Dobiesa, a także Starosty Świdnickiego Piotra Fedorowicza i Wójt Gminy Świdnica Teresy Mazurek, a także Biskupa Adama Bałabucha – dokonali przecięcia wstęgi - symbolizującego otwarcie Posterunku Policji w Słotwinie.

Po części oficjalnej wszyscy zaproszeni goście obejrzeli pomieszczenia nowej jednostki Policji. Otwarcie Posterunku Policji w Słotwinie jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Posterunek mieści się w pomieszczeniach należących do Gminy Świdnica i będzie służył lokalnej społeczności. Koszty remontu, przystosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby posterunku poniósł samorząd Gminy Świdnica, a koszty sprzętu informatycznego poniosła Policja.

W nowym posterunku pełnić służbę będzie 6 funkcjonariuszy: kierownik, trzech dzielnicowych i dwóch policjantów służby patrolowej. Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy mianował na stanowisko kierownika posterunku asp. sztab. Arkadiusza Borkowskiego, który dotychczas pełnił służbę w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Policjantom z Posterunku Policji w Słotwinie życzymy sukcesów i zawodowego spełnienia.

(KWP we Wrocławiu / kp)

 

 • Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Słotwinie
 • Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Słotwinie
 • Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Słotwinie
 • Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Słotwinie
 • Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Słotwinie
 • Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Słotwinie
 • Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Słotwinie
 • Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Słotwinie
 • Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Słotwinie
 • Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Słotwinie
 • Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Słotwinie
Powrót na górę strony