Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendanci wojewódzcy szkolą się w WSPol

Data publikacji 12.12.2017

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczął się kurs specjalistyczny dla kierujących działaniami antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Udział w szkoleniu biorą komendanci wojewódzcy Policji, zastępcy komendantów wojewódzkich, a także dowódcy pododdziałów antyterrorystycznych.

11 grudnia 2017 r. rozpoczęła się I edycja kursu specjalistycznego dla kierujących działaniami antyterrorystycznymi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

W szkoleniu udział mogą brać funkcjonariusze Policji spełniający wymagania do pełnienia funkcji dowódcy operacji policyjnej, zastępcy dowódcy operacji policyjnej lub podoperacji antyterrorystycznej realizowanej w ramach operacji policyjnej. W pierwszej edycji kursu udział biorą komendanci wojewódzcy Policji, zastępcy komendantów wojewódzkich, a także dowódcy pododdziałów antyterrorystycznych.

Kurs ma na celu przygotowanie funkcjonariuszy do planowania działań antyterrorystycznych realizowanych na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym czy przeprowadzenia działania antyterrorystycznego.

W trakcie szkolenia policjanci oprócz zajęć teoretycznych wezmą udział w zajęciach praktycznych realizowanych na Symulatorze działań Policji w sytuacjach kryzysowych.

Zajęcia dla uczestników kursu powadzą: insp. w st. spocz. dr Michał Stępiński oraz Dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych i Dyrektor Głównego Sztabu Policji.

Symulator przeznaczony jest do prowadzenia zajęć symulacyjnych realizowanych w formie treningu sztabowego z wykorzystaniem wirtualnego systemu symulacji komputerowej. Treningi procesów decyzyjnych wspomaganych multimedialnie w ramach funkcjonowania symulatora umożliwią między innymi identyfikację błędów i luk w opracowanych planach działań, doskonalenie umiejętności kierowania (a w szczególności dowodzenia) siłami i środkami Policji, a także podmiotów współdziałających czy doskonalenie umiejętności autokontroli czynności oraz natychmiastowej reakcji na popełnione błędy.

(WSPol w Szczytnie / kp)

 

  • Komendanci wojewódzcy szkolą się w WSPol
  • Komendanci wojewódzcy szkolą się w WSPol
  • Komendanci wojewódzcy szkolą się w WSPol
Powrót na górę strony