Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca Komendy Głównej Policji z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Data publikacji 12.12.2017

12 grudnia br. Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk i ksiądz Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prof. dr hab. Stanisław Dziekoński podpisali list intencyjny.

Sygnatariusze listu zadeklarowali wolę pogłębienia współpracy, opartej o zasady partnerstwa, lojalności oraz wzajemnego zaufania. Szczególnym wymiarem współpracy będzie objęcie Patronatem Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Komendanta Głównego Policji konferencji międzynarodowej.

Strony zobowiązały się do wszelkich działań niezbędnych do sfinalizowania wspólnego przedsięwzięcia, w tym wyznaczenia koordynatorów odpowiedzialnych za realizację zapisów listu intencyjnego oraz ustalenie szczegółowych obszarów współpracy.

(KGP / mg / wykorzystano fragmenty artykułu ze strony internetowej uksw.edu.pl)

  • Podpisanie listu intencyjnego przez Komendanta Głównego Policji i ks. Rektora UKSW, Stanisława Dziekońskiego
  • Podpisanie listu intencyjnego przez Komendanta Głównego Policji i ks. Rektora UKSW, Stanisława Dziekońskiego
  • Podpisanie listu intencyjnego przez Komendanta Głównego Policji i ks. Rektora UKSW, Stanisława Dziekońskiego
  • Podpisanie listu intencyjnego przez Komendanta Głównego Policji i ks. Rektora UKSW, Stanisława Dziekońskiego
  • Podpisanie listu intencyjnego przez Komendanta Głównego Policji i ks. Rektora UKSW, Stanisława Dziekońskiego
  • Podpisanie listu intencyjnego przez Komendanta Głównego Policji i ks. Rektora UKSW, Stanisława Dziekońskiego
  • Podpisanie listu intencyjnego przez Komendanta Głównego Policji i ks. Rektora UKSW, Stanisława Dziekońskiego
Powrót na górę strony