Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Unifikacja policyjnych instruktorów narciarstwa

Data publikacji 15.12.2017

W dniu 15 grudnia br., w ramach przygotowań do kolejnego sezonu narciarskiego, na terenie stacji narciarskiej Czorsztyn Ski w Kluszkowcach rozpoczęła się unifikacja mająca na celu przedłużenie uprawnień instruktora lub pomocnika instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego. W szkoleniu uczestniczy 23 policjantów posiadających takie uprawnienia.

Jak wynika ze statystyk z roku na rok w Polsce wzrasta liczba zwolenników uprawiania sportów zimowych. Powstaje coraz więcej nowych i profesjonalnych tras narciarskich, a samo zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportów zimowych, powinno być traktowane na równi z zagwarantowaniem osobom korzystającym z wypoczynku na stokach odpowiedniego poczucia bezpieczeństwa. Ta forma aktywnego wypoczynku, oprócz dostarczania wrażeń estetycznych i relaksu, niesie za sobą również zagrożenia. Na stokach dochodzi do nieodpowiedzialnych i ryzykownych zachowań. Uczestnicy zabaw i wypoczynku stają się ofiarami nie tylko nieszczęśliwych wypadków, ale również przestępstw i wykroczeń. Stąd też obecność policyjnych patroli na stokach narciarskich.

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji od 7 lat współdziała ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim w zakresie przeprowadzania szkoleń „policjantów-narciarzy”, którzy pełnią służbę na zorganizowanych terenach narciarskich. Jest to możliwe dzięki podpisanemu Porozumieniu między Komendantem Głównym Policji a Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich. Do chwili obecnej uprawnienia instruktora narciarstwa PZN uzyskało 84 funkcjonariuszy, a uprawnienia pomocnika instruktora narciarstwa PZN posiada 48 policjantów.

Tegoroczna unifikacja potrwa przez 3 dni. Pod okiem instruktorów-wykładowców SITN PZN policjanci będą doskonalić technikę jazdy na nartach, udzielanie pierwszej pomocy oraz ocenę niebezpiecznych zachowań uczestników zimowej formy rekreacji. Unifikacja zakończy się egzaminem przeprowadzonym przez komisję składającą się z egzaminatorów SITN PZN, który obejmował będzie slalom gigant, jazdę techniczną na nartach oraz teorię z zakresu instruowania.

Policjanci nabytą podczas unifikacji wiedzę i umiejętności będą wykorzystywać w trakcie pełnienia służby na zorganizowanych terenach narciarskich, a także podczas zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego przygotowujących policjantów do służby na stokach w nadchodzącym sezonie narciarskim.

KGP / Biuro Prewencji / wsz

  • Unifikacja policyjnych instruktorów narciarstwa
  • Unifikacja policyjnych instruktorów narciarstwa
  • Unifikacja policyjnych instruktorów narciarstwa
  • Unifikacja policyjnych instruktorów narciarstwa
  • Unifikacja policyjnych instruktorów narciarstwa
Powrót na górę strony