Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wigilia podlaskich funcjonariuszy

Data publikacji 18.12.2017

Każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem, wypełniając słowa roty ślubowania. Mowa oczywiście o funkcjonariuszach, którzy bez względu na porę roku, porę dnia, warunki atmosferyczne czy też rodzaj zaistniałego zagrożenia, narażają swoje zdrowie a nawet życie. Dzisiaj, podczas wigilijnego spotkania, podlaskim funkcjonariuszom spokojnej pracy w święta oraz na najbliższy rok życzyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Jan Lach oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. W wigilii mundurowej wzięli także udział komendanci i szefowie pozostałych służb podległych MSWiA, w tym Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski.

Każdego dnia pełnią służbę na rzecz bezpieczeństwa, bez względu na porę roku, porę dnia, warunki atmosferyczne czy też rodzaj zaistniałego bądź przewidywanego zagrożenia. Mimo, że jedni są widoczni, a inni działają operacyjnie, to łączy ich jedno – pomoc wszystkim tym, których zdrowie bądź życie może być zagrożone. Dzisiaj, podlaskim funkcjonariuszom, podczas wigilijnego spotkania dalszej siły, a także zaangażowania w wypełnianiu słów roty ślubowania życzył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.  Pan Minister podkreślił, że to za sprawą profesjonalizmu oraz zaangażowania osobistego funkcjonariuszy poziom bezpieczeństwa w Polsce, w tym również na Podlasiu, jest tak wysoki. Do życzeń bożonarodzeniowych dołączył się również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Jan Lach, a także szef podlaskiej Policji nadinspektor Daniel Kołnierowicz, którzy dziękując mundurowym za ich dotychczasową pracę, jednocześnie życzyli im wytrwałości w realizacji kolejnych zadań służbowych, niejednokrotnie bardzo trudnych.

Dzisiejsze spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli m.in. funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej oraz Inspekcji Transportu Drogowego odbyło się w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku. Tradycyjne łamaniem się opłatkiem rozpoczęli przedstawiciele duchowieństwa w osobie Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy oraz Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. Oczywiście podczas spotkania nie zabrakło uczniów z klas mundurowych, a  także Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, który swoją obecnością i śpiewem uświetnił dzisiejszą uroczystość.

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony
Polska Policja