Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nie bądź karpiem – nie daj się złowić

Data publikacji 21.12.2017

Ścisk i tłok w komunikacji miejskiej, zatłoczone centra handlowe, bazary, dworce PKP, PKS a do tego ludzie zaabsorbowani przedświątecznym zakupami – wszystkie te elementy stanowią idealne warunki do działania złodziei kieszonkowych. Na straży dokumentów, portfeli i telefonów niefrasobliwych kupujących po raz kolejny staną stołeczni wywiadowcy. To oni, w ramach doskonale znanej już kampanii „Nie bądź karpiem – nie daj się złowić”, będą czuwać nad bezpieczeństwem turystów oraz mieszkańców Warszawy. Tegoroczna edycja kampanii rozpoczęła się 18 grudnia i potrwa do Wigilii.

W ferworze świątecznych zakupów zdarza się, że stajemy się nieostrożni i zapominamy o tym, że na naszą chwilową nieuwagę kieszonkowcy tylko czekają.  Amatorzy naszych portfeli nie wyróżniają się niczym szczególnym z tłumu. Często są to zadbane, dobrze ubrane osoby, które wykorzystują do popełnienia przestępstwa zatłoczone miejsca, np. komunikację miejską, centra handlowe, targowiska, dworce czy restauracje.  Kradzież portfela z dokumentami to nie tylko strata pieniędzy – z taką sytuacją związanych jest także wiele dodatkowych problemów - musimy pamiętać, o jak najszybszym unieważnieniu dokumentów, czy o zablokowaniu kart płatniczych.

W 2009 roku policjanci ze Stołecznego Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego KSP zapoczątkowali kampanię pod wspólną nazwą „Nie daj się złowić”, która w okresach przedświątecznych przybiera nazwy – przed Wielkanocą „Nie daj się zrobić w jajo”, a przed Bożym Narodzeniem - „Nie bądź karpiem – nie daj się złowić”.  Wzmożone działania prowadzone przez stołecznych wywiadowców  mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w środkach transportu miejskiego. Ich zadaniem jest także wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa osób podróżujących do placówek handlowych, czy też robiących zakupy związane ze zbliżającymi się świętami.

Jak ustrzec się kradzieży kieszonkowej? Oto kilka zasad, których przestrzeganie utrudni kieszonkowcom „pracę”:

 • zamkniętą torebkę trzymaj zawsze przed sobą;
 • noś przy sobie tylko niezbędną gotówkę;
 • nie pokazuj zawartości portfela;
 • nie noś portfela w tylnych kieszeniach spodni;
 • nie noś portfela w zewnętrznych kieszeniach ubrania.

Warto wiedzieć, że jeżeli wartość skradzionego przedmiotu wynosi mniej niż 500 zł, sprawca ponosi odpowiedzialność za wykroczenie. W takim przypadku policjanci, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, mogą nałożyć mandat do 500 zł bądź skierować sprawę do sądu, który może orzec karę ograniczenia wolności, karę aresztu lub grzywnę.

Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy skradziona rzecz posiada wartość powyżej 500 zł.  W takiej sytuacji sprawca kradzieży podlega odpowiedzialności za przestępstwo. Wartość skradzionej rzeczy nie ma znaczenia w przypadku, gdy przedmiotem zaboru są dokumenty lub karty płatnicze - taki czyn wypełnia znamiona przestępstwa.

Wprowadzona w 2011 r. nowelizacja kodeksu karnego wprowadziła większą ochronę dla osób interweniujących. Osoba, która stanie w obronie porządku publicznego jest chroniona jak funkcjonariusz publiczny, co wiąże się z surowszymi karami dla przestępcy.

Tegoroczna edycja kampanii rozpoczęła się 18 grudnia i potrwa do Wigilii. Policjanci z Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego KSP będą prowadzić działania na dwóch płaszczyznach:

1. Edukacyjnej – policjanci będą prowadzili działania edukacyjno-prewencyjne w celu uświadomienia wytypowanym osobom, jak nieuwaga, brak nadzoru nad posiadanym mieniem, może zachęcić potencjalnych złodziei do kradzieży. Mundurowi będą promować hasła:  

 • w tłoku bądź ostrożny;
 • obserwuj otoczenie i swój bagaż;
 • pamiętaj, obserwowane osoby nie kradną;
 • zabezpiecz dobrze pieniądze i dokumenty;
 • noś przy sobie tylko niezbędną gotówkę;
 • niewielkie kwoty trzymaj w kilku miejscach;
 • nie demonstruj zawartości portfela;
 • nie noś portfela w tylnej kieszeni spodni;
 • nie noś pieniędzy w bocznych kieszeniach;
 • torebkę zawsze trzymaj przed sobą;
 • reaguj nie toleruj.

Działania te prowadzone będą na ulicach Warszawy, w środkach komunikacji miejskiej, bazarach oraz w rejonach i na terenie największych centrów handlowych.

2. Na płaszczyźnie prewencyjno- wywiadowczej – polegającej głównie na prowadzeniu działań przez nieumundurowanych policjantów z Sekcji do Walki z Kradzieżami Kieszonkowymi. Ich zadaniem będzie zatrzymywanie na gorącym uczynku kradzieży złodziei kieszonkowych.

Nagranie audio wypowiedź: Elżbieta Sandecka- Pultowicz WKS KSP

Pobierz plik wypowiedź: Elżbieta Sandecka- Pultowicz WKS KSP (format mp3 - rozmiar 3.32 MB)

Powrót na górę strony