Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

Data publikacji 05.01.2018

Blisko 2 000 stron liczy akt oskarżenia, który skierowała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie do tamtejszego Sądu Okręgowego. Sprawa, prowadzona przez policjantów z CBŚP z Zarządu w Szczecinie, dotyczyła założenia i działania od 2009 do 2011 roku zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczającej się oszustw bankowych, polegających na wyłudzaniu pożyczek oraz kredytów w placówkach bankowych, instytucjach finansowych również przy współdziałaniu pracowników banku oraz rzeczoznawcy majątkowego. Aktem oskarżenia objęto 24 osoby, a w toku sprawy zabezpieczono mienie o wartości ponad 5 mln.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia w sprawie dotyczącej założenia i działania w okresie od stycznia 2009 r. do grudnia 2011 r. w Szczecinie i w innych miejscowościach, zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczającej się oszustw bankowych, polegających na wyłudzaniu pożyczek oraz kredytów w placówkach bankowych, instytucjach finansowych również przy współdziałaniu pracowników banku oraz rzeczoznawcy majątkowego.

Śledztwo w tej sprawie nadzorował Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, a prowadził Zarząd w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji.

Aktem oskarżenia objęto 24 osoby, którym zarzuca się kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa kredytowe, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, korupcję menadżerską, a także pranie brudnych pieniędzy. Jak ustalono główny sprawca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług finansowych m. in. nakłaniał inne osoby do zaciągania kredytów i pożyczek w oparciu o sfałszowane dokumenty, a następnie przekazywania uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych na jego rzecz.

Z dokonanych w śledztwie ustaleń wynika, iż na skutek działania wyżej opisanej grupy i powiązanych z nią osób doszło do wyrządzenia szkody na rzecz banków i instytucji finansowych w łącznej kwocie przekraczającej 54 miliony zł.

Od podejrzanych zabezpieczono mienie o wartości ponad 5 mln zł. Akta główne sprawy liczą ponad 1 000 tomów, zaś akt oskarżenia sporządzony przez prokuratora liczy blisko 2 000 stron.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.

(Prokuratura Okręgowa w Szczecinie)

 

 

Powrót na górę strony