Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Korupcyjny proceder zwalczony przez Lubuską Policję

Data publikacji 22.01.2018

Do Sądu trafił już akt oskarżenia w sprawie korupcji egzaminatorów okręgowych związków motorowodnych i narciarstwa wodnego. Łącznie siedmiu podejrzanym przedstawiono 115 zarzutów, w tym 111 o charakterze korupcyjnym. Proceder ten miał trwać w 2015 roku. Sprawę realizowali policjanci Wydziału dw. z Korupcją KWP w Gorzowie Wlkp. pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Policjanci z Wydziału dw. z Korupcją KWP w Gorzowie Wlkp. zakończyli czynności w sprawie dotyczącej korupcyjnej działalności egzaminatorów okręgowych związków motorowodnych i narciarstwa wodnego z Zielonej Góry oraz Warszawy. Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze wszczęte zostało w październiku 2015 roku na podstawie materiałów uzyskanych w wyniku pracy operacyjnej policjantów z KWP w Gorzowie Wlkp.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że egzaminatorzy z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu. Wykorzystując funkcję egzaminatora na patent sternika motorowodnego, przyjmowali od osób ubiegających się  o uzyskanie takiego patentu korzyści majątkowe. Miało to  stanowić zapłatę za przeprowadzony wcześniej kurs przygotowawczy oraz za przeprowadzenie egzaminu w okolicznościach umożliwiających jego zdanie. Niezgodnie z obowiązujących stanem prawnym, egzaminatorzy uzależniali przystąpienie do egzaminu teoretycznego i praktycznego, od wykupienia prowadzonych przez nich kursów przygotowawczych. Podczas egzaminów niektórym zdającym udostępniane były szablony z prawidłowymi odpowiedziami, a niektórzy w egzaminie w ogóle nie uczestniczyli.

Ponadto jednemu z egzaminatorów zarzucono, iż pełniąc funkcje inspektora Nadzoru Technicznego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa  Wodnego przyjmował korzyści majątkowe w zamian za wydanie zaświadczeń o przeprowadzeniu przeglądów technicznych łodzi motorowodnych bez sprawdzenia ich stanu technicznego. W wyniku przestępczego procederu instruktorzy mogli się bezprawnie wzbogacić nawet o 70 tysięcy złotych.

Oprócz trzech egzaminatorów aktem oskarżenia objęte zostały jeszcze cztery osoby. Odpowiedzą za pomocnictwo przy przyjmowaniu korzyści majątkowych przez jednego z egzaminatorów oraz poświadczanie nieprawdy w Protokołach Komisji Egzaminacyjnych. Łącznie podejrzanym przedstawiono 115 zarzutów w tym 111 o charakterze korupcyjnym. Proceder ten miał trwać w 2015 roku. Wobec podejrzanych na poczet przyszłych kar dokonano zabezpieczeń majątkowych na kwotę 100 000 złotych.

 

nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Powrót na górę strony