Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja i służby coraz skuteczniejsze w zabezpieczeniu mienia przestępców

Data publikacji 09.02.2018

W 2017 roku dzięki m.in. instytucji rozszerzonej konfiskaty mienia* w postępowaniach prowadzonych przez Policję zabezpieczono prawie 1,5 mld zł.

W 2017 r. Policja zarejestrowała 782 tys. 114 przestępstw. O 28 tys. 153 zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych, w porównaniu do 2016 r. Systematyczna i konsekwentna praca przełożyła się na wzrost wykrywalności przestępstw, która wyniosła 72,6 proc. i w porównaniu do 2016 r. wzrosła o blisko 5 proc. Funkcjonariusze zabezpieczyli do postępowań przygotowawczych mienie o rekordowo wysokiej wartości.

W ubiegłym roku w postępowaniach prowadzonych przez Policję zabezpieczono prawie 1,5 mld zł, z czego już w tylko zakończonych sprawach prawie 394 mln zł. 

*Konfiskatę rozszerzoną można określić jako mechanizm pozwalający na przepadek mienia pochodzącego z pzestępstwa. Nowelizacja Kodeksu karnego z kwietnia 2017 roku pozwala na zastosowanie przepadku mienia m.in. w formie przedsiębiorstwa, jeśli służyło ono popełnieniu przestępstwa. Jednocześnie przepadek mienia może zostać wykorzystany w stosunku do osób trzecich, którym sprawca przestępstwa przekazał mienie. 

(KGP / ig)

Powrót na górę strony