Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacja polskiej Policji na międzynarodowej konferencji Grupy Santa Marta

W dniach 8-9 lutego br. w Watykanie odbyło się kolejne spotkanie Grupy Santa Marta (Santa Marta Group), która jest międzynarodową inicjatywą zrzeszającą szefów Policji bądź ich przedstawicieli, biskupów, reprezentantów organizacji policyjnych oraz pozarządowych różnych krajów, współpracujących ze społeczeństwem w celu zwalczania procederu handlu ludźmi i tzw. „nowoczesnego niewolnictwa”. Wspomniana inicjatywa jest wspierana przez Papieża Franciszka.

Grupa Santa Marta została powołana do życia w kwietniu 2014 roku podczas konferencji w Rzymie. Polska jest jednym z ponad 30 krajów członkowskich Grupy Santa Marta. Przedstawiciele polskiej Policji biorą aktywny udział w konferencjach organizowanych pod patronatem Stolicy Apostolskiej, w których uczestniczą również inni szefowie policji z całego świata, przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych, Europolu, Interpolu.

W tym roku, na spotkaniu Santa Marta Group polską Policję reprezentowali: Pan nadinsp. Andrzej Szymczyk - I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan nadkom. Piotr Janik – Dyrektor Biura Kryminalnego KGP oraz Pani mł. insp. Irmina Gołębiewska - Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Podczas tegorocznej konferencji, której przewodniczył Kardynał Vincent Nicholas z Wielkiej Brytanii, poszczególne delegacje miały możliwość zaprezentowania najważniejszych zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem handlu ludźmi.

W tegorocznej edycji spotkania strona polska omówiła krajowe trendy w tym obszarze przestępczości, współpracę organów ścigania z organizacjami pozarządowymi oraz Kościołem Katolickim a także najważniejsze sprawy zrealizowane w ramach współpracy międzynarodowej (w tym przy pomocy Europolu).

Na zakończenie obrad podkreślono priorytetowe znaczenie zwalczania handlu ludźmi wyrażające się m.in. poprzez skuteczne działania mające na celu dążenie do zaostrzenia kar dla  sprawców tego rodzaju przestępstw, oferowanie bezpośredniej, praktycznej pomocy oraz ochrony ofiarom tego procederu, a zwłaszcza poprawę współpracy międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem organów ścigania krajów pochodzenia ofiar, a także konieczność współpracy ze społecznościami, placówkami dyplomatycznymi, jak również Europolem i Interpolem oraz środowiskiem duchownym. Spotkanie zakończono mszą świętą w intencji ofiar handlu ludźmi.

(BMWP KGP / ig)

  • Delegacja polskiej Policji na międzynarodowej konferencji Grupy Santa Marta
  • Delegacja polskiej Policji na międzynarodowej konferencji Grupy Santa Marta
  • Delegacja polskiej Policji na międzynarodowej konferencji Grupy Santa Marta
  • Delegacja polskiej Policji na międzynarodowej konferencji Grupy Santa Marta
  • Delegacja polskiej Policji na międzynarodowej konferencji Grupy Santa Marta
  • Delegacja polskiej Policji na międzynarodowej konferencji Grupy Santa Marta
  • Delegacja polskiej Policji na międzynarodowej konferencji Grupy Santa Marta
  • Delegacja polskiej Policji na międzynarodowej konferencji Grupy Santa Marta
Powrót na górę strony