Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ferie zimowe dobiegają końca

Data publikacji 23.02.2018

Ostatnie dni ferii zimowych tego roku dobiegają końca. W ten weekend zakończą się one w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Tegoroczne ferie trwały od 15 stycznia do 25 lutego 2018 r.

Dla policjantów był to czas wzmożonych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie zimowego wypoczynku zarówno osobom, które wyjechały na urlopy, jak również tym, którzy wypoczywali w miejscu zamieszkania.

Policyjne działania w tym okresie można podzielić na kilka obszarów bezpieczeństwa: w podróży, w miejscu wypoczynku oraz w miejscu zamieszkania.

  • 1. Bezpieczeństwo w podróży to przede wszystkim zapewnie bezpieczeństwa na drogach i w środkach transportu. W tym celu skierowano wzmożone siły do działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Prowadzono również kontrole środków zbiorowego transportu, głównie autokarów oraz patrolowano dworce i miejsca skupiające osoby podróżujące.
  • 2. Bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku to między innymi wspólne kontrole z innymi służbami, strażami i inspekcjami w miejscach zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Analogicznie jak w latach ubiegłych policjanci kierowani byli do służby na zorganizowanych terenach narciarskich. Taka forma służby pełniona była na ternie siedmiu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W okresie od 15 stycznia do 22 lutego na stoki skierowano 1020 policjantów. Ciekawostką jest fakt pełnienia służby przez polskich policjantów również na włoskich stokach narciarskich, gdzie wspólnie z miejscowymi funkcjonariuszami dbają oni o bezpieczeństwo wypoczywających tam polskich turystów, służąc radą i pomocą, a gdy okaże się to niezbędne reagują na negatywne zachowania czy przypadki łamania prawa dyscyplinując rodaków.
  • 3. Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania to działania związane z właściwym zabezpieczeniem pozostawionego mienia, a także włączanie się w aktywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież pozostające „w domach” w czasie zimowej przerwy w nauce.

Funkcjonariusze Policji przeprowadzi wiele spotkań i pogadanek w ramach, których instruowali dzieci i młodzież między innymi w zakresie bezpiecznego zachowania na drodze czy podczas zimowych zabaw. Poruszane były także zagadnienia związane z problematyką uzależnień, przejawami przemocy oraz cyberbezpieczeństwem.

Biuro Prewencji KGP na okres zimowego wypoczynku przygotowało akcję informacyjno-edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Partnerami akcji są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Fundacja PZU. Została ona również objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej
z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS.

Istotnym elementem projektu jest konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS, pn. „Stok nie jest dla bałwanów”. Warto nadmienić, że organizatorzy konkursu podjęli decyzję o wydłużeniu terminu nadsyłania prac do 5 marca 2018 r. – decyduje data wpływu do Komendy Głównej Policji.

W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2018” do działań angażowano przede wszystkim policjantów komórek patrolowych, dzielnicowych, ds. nieletnich, ruchu drogowego, realizujących zadania z zakresu profilaktyki społecznej oraz innych współpracująch służb.

Pomimo, że ferie zimowe zbliżają się ku końcowi to zima wręcz odwrotnie. Jak ostrzegają synoptycy, nad Polskę nadciągają siarczyste mrozy. Pamiętajmy więc, aby przy ujemnych temperaturach odpowiednio przygotować się do wyjścia z domu. Tłusty krem, ciepła czapka, szalik i rękawiczki obok ciepłej odzieży to minimum, o którym należy pamiętać w czasie niskich temperatur.

Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na to, co robią, jak i gdzie bawią się nasze dzieci. Dlatego jeżeli mieszkamy blisko zbiorników wodnych nie pozwalajmy im bawić się na zamarzniętej tafli. Nie zaszkodzi także, nauczyć je, jak należy zachować się
w sytuacji, gdy pod kimś pęknie lód, jak wydostać się z takiej opresji oraz jak można w bezpieczny sposób pomóc zagrożonej osobie. Zawsze warto znać podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas zimy. Materiał z praktycznymi poradami został przygotowany
w ramach kampanii „Bezpieczna Woda”, w której partnerem jest MSWiA przy wsparciu Komendy Głównej Policji.

Biuro Prewencji KGP

Powrót na górę strony