Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy jako lider i inicjator działań na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności

Data publikacji 01.03.2018

W Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze odbyło się szkolenie dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa pn. „Przyjąć, zweryfikować, wyeliminować - KMZB”. To aplikacja, dzięki której mieszkańcy dzielą się z Policją swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w miejscu ich zamieszkania, pracy, nauki czy wypoczynku. Każde naniesione na mapę zagrożenie jest przez dolnośląską Policję weryfikowane, co z pewnością przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli.

W Jeleniej Górze odbyło się szkolenie w zakresie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Spotkanie dedykowane było dla funkcjonariuszy pełniących służbę o charakterze zewnętrznym w tym: dzielnicowych, policjantów pionów patrolowo-interwencyjnych oraz ruchu drogowego powiatu jeleniogórskiego, a także zadań i roli dzielnicowego w społeczności lokalnej.

Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu: koordynator dzielnicowych - asp. sztab. Krzysztof Zarych oraz koordynator Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - kom. Marcin Wodziński. W zajęciach doskonalenia wzięło udział 42 funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz jednostek podległych (KP Szklarska Poręba, KP Karpacz).

W trakcie szkolenia omówiono prospołeczną rolę dzielnicowego jako lidera i inicjatora różnych działań na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Odniesiono się do rozliczenia i realizacji planów działań priorytetowych dzielnicowych, organizacji służby oraz rozliczenia funkcjonariuszy ze stawianych im w trakcie służby zadań doraźnych i stałych. Głównie w ramach tych ostatnich zadań, realizowane są czynności związane z weryfikacją zagrożeń na KMZB, postrzeganej jako istotny element zarządzania bezpieczeństwem. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poszerzyć wiedzę i umiejętności, a także wymienić się doświadczeniami.

Na zakończenie omówiono spostrzeżenia i uwagi z czynności nadzorczych realizowanych przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w obszarze dzielnicowych i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Powrót na górę strony