Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Miejscem naszym jest Ojczyzna

Data publikacji 02.03.2018

1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przed murem dawnego więzienia mokotowskiego a obecnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyła się uroczystość odsłonięcia portretu zastępcy Komendanta Głównego Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa - Bolesława Kontryma ps. "Żmudzin", oficera Policji Państwowej II RP. W uroczystości uczestniczył nadinsp. Andrzej Szymczyk I Zastępca Komendant Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej Komendant Stołeczny Policji, przedstawiciele MSWiA oraz MON, funkcjonariusze Komendy Głównej Straży Granicznej, Służby Więziennej, Dowództwo Garnizonu Warszawa, żołnierze jednostki wojskowej „Grom”, a także członkowie rodziny mjr Bolesława Kontryma, kombatanci oraz zaproszeni goście.

Ceremonia odsłonięcia portretu bohatera Policji Państwowej, odbyła się przed murem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, w miejscu gdzie po II wojnie światowej znajdowało się więzienie zarządzane przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie w latach 1945-56 więziono przede wszystkim żołnierzy Armii Krajowej, działaczy niepodległościowych oraz więźniów politycznych. W tym tragicznym czasie na terenie aresztu wykonano ponad 350 wyroków śmierci, w tym na przedwojennym oficerze Policji Państwowej, Cichociemnym, żołnierzu Armii Krajowej mjr Bolesławie Kontrymie ps. Żmudzin.

W uroczystości, która rozpoczęła się o 11:00, wzięli udział oprócz przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w osobach Michała Ciechowskiego (Dyrektora Gabinetu Politycznego MSWiA), i Andrzeja Sprychy (Inspektora Nadzoru Wewnętrznego MSWiA), Ministerstwa Obrony Narodowej reprezentowanego przez Łukasza Kudlickiego (Dyrektora Gabinetu Politycznego MON), kierownictwa Polskiej Policji, Straży Granicznej, Wojska Polskiego i Służby Więziennej  także zaproszeni goście, w tym członkowie rodziny Bolesława Kontryma,  Pan dr Bogdan Rowiński - Prezes Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Pan Paweł Kuchta - Stowarzyszenie „Skrzydła Chwały”, Grzegorz Wydrowski – Prezes Fundacji „Sprzymierzeni z GROM”, Pani Teresa Bracka – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z/s w Katowicach, Pan Jarosław Olbrychowski - Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r." w Łodzi, przedstawiciele środowisk kombatanckich, a także młodzież szkolna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie i Liceum Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Wołominie.

Pod tablicą pamiątkową wystawiono posterunki honorowe złożone z funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Służby Więziennej i Strzelców Rzeczypospolitej oraz prezentowano poczty sztandarowe Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Jednostka Wojskowej JW. 2305 GROM, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Wołominie.

Postać mjr Bolesława Kontryma ps. "Żmudzin" - oficera Policji Państwowej w II RP jest symbolem pokolenia, które oddało swoje życie za Ojczyznę. W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych tragiczna śmierć mjr Bolesława Kontryma, z rąk komunistycznego aparatu terroru, nabiera szczególnego wręcz symbolicznego charakteru. Upamiętnieniu tej wyjątkowej postaci służy zainicjowana przez Biuro Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji idea wykonania portretu tego wyjątkowego policjanta i żołnierza. Zwieńczeniem tej idei była dzisiejsza podniosła uroczystość odsłonięcia portretu Komisarza Policji Państwowej Bolesława Kontryma, który znalazł swoje godne miejsce na murze dawnego więzienia mokotowskiego, a obecnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Uczestników uroczystości przywitał Dyrektor Muzeum, dr Jacek Pawłowicz, który określił więzienie mokotowskie jako miejsce szczególne dla najnowszych dziejów Polski. "Stoimy przed miejscem świętym, przed warszawską Golgotą, gdzie komuniści wymordowali elitę polskiego wojska i policji, polskich działaczy niepodległościowych, młodzieży, która ocalała po hekatombie Powstania Warszawskiego. Oddając Im honor i cześć przypominamy o wielkich zasługach i dokonaniach majora Kontryma „Żmudzina” i Cichociemnych dla niepodległej i wolnej Polski. - powiedział w swoim wystąpieniu, składając również wyrazy podziękowania dla organizatorów uroczystości.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk przybliżył życiorys majora Kontryma, podkreślając jego zasługi i oddanie Ojczyźnie, wskazując na ponadczasową wartość etosu funkcjonariusza Policji Państwowej.

Po okolicznościowych wystąpieniach, w policyjnej asyście złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów pod portretem mjr Bolesława Kontryma oraz zapalono symboliczne znicze.

Uroczystość zorganizowało Biuro Historii i Tradycji Policji KGP przy wsparciu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

(BHiT KGP / ig)

 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Powrót na górę strony