Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nie chciałbyś być na ich miejscu? Więc nie powinieneś im go odbierać

Data publikacji 13.03.2018

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych powstają w celu ułatwienia życia tym osobom, które mają trudności z poruszaniem się. Zajmowanie bezprawnie tych miejsc jest wykroczeniem, za które grożą spore konsekwencje. Świebodzińscy policjanci regularnie kontrolują takie miejsca zarówno pod kątem legalności parkowania przez kierującego jak i prawidłowości oznaczenia tych miejsc.

Nie chciałbyś być na ich miejscu? Wiec nie powinieneś im go odbierać. To hasło najlepiej oddaje sens prowadzonych działań przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. Podczas patroli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego kontrolują prawidłowość oznakowania takich miejsc parkingowych, a więc czy:

- Nawierzchnia oznaczona jest niebieskim kolorem z wyraźnym białym symbolem osoby niepełnosprawnej – znak P24,

- Obramowanie wyznaczonego stanowiska białą linią czyli znak P18 – stanowisko postojowe (chyba, że miejsca parkingowe wyznaczone są w sposób konstrukcyjny)

- Znak pionowy informujący iż jest to miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych – tabliczka T29 (w przypadku wyznaczania tylko miejsc dla osób niepełnosprawnych, w przypadku wyznaczania innych miejsc powinny być znaki D18-parking, D18a – parking – miejsce zastrzeżone lub D18b – parking zadaszony)

Podczas patroli policjanci również kontrolują czy pojazdy pozostawione na w/w miejscach mają w widocznym miejscu na podszybiu Kartę Parkingową, uprawniającą do parkowania na tych stanowiskach. Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2014 roku takie karty parkingowe wydawane będą wyłącznie:

- osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

- osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Ważnym jest aby pamiętać, że karty wydane do 30 czerwca 2014 roku utraciły ważność w dniu 1 lipca 2015 roku. W przypadku jeśli karta nie zostanie umieszczona w widocznym miejscu pojazd może zostać odholowany na koszt kierującego oraz może on zostać ukarany mandatem karnym w kwocie 50 zł. Kierującemu, który nie posiadał uprawnień aby zaparkować swój pojazd w powyższym miejscu oprócz kosztów holowania pojazdu grozi mandat karny w kwocie 500 zł. W przypadku nieuprawnionego posługiwania się Kartą Parkingową mandat w kwocie 800 zł.

 

Źródło: sierż. szt. Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 8.15 MB)

Powrót na górę strony