Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej

Data publikacji 15.03.2018

W Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim przy współpracy z Mazowieckim Oddziałem Żandarmerii Wojskowej i instruktorami Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w dniach 5 - 9 marca br. przeprowadzono pilotażowy kurs z zakresu prowadzenia kontroli ruchu drogowego przeznaczony dla inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej.

W kursie uczestniczyło 16 żandarmów z Oddziałów Terenowych ŻW. W pierwszym dniu szkolenia przeprowadzono zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów prawa karnego, ustawy prawo o ruchu drogowego wraz z aktami wykonawczymi, kodeksu w sprawach o wykroczenia oraz kodeksu wykroczeń. W kolejnych dniach nadszedł czas na sprawdzenie umiejętności praktycznego działania naszych Inspektorów.

Działania praktyczne realizowane były na terenie województwa mazowieckiego w oparciu o wiedzę i doświadczenie instruktora CSŻW por. Michała Cichawy – koordynatora działań i kierownika kursu oraz instruktorów z Zakładu Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu i Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego.

W trakcie szkolenia wykorzystano pojazdy specjalistyczne do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego oraz nieoznakowane pojazdy z video-rejestratorami Policji.

Żołnierze ŻW rozpoczęli wspólną służbę w ramach szkolenia z instruktorami, którzy przez cały czas nadzorowali i oceniali jednocześnie działania prowadzone w trakcie praktycznej kontroli stanu technicznego pojazdów. Wykorzystywano przy tym sprzęt specjalistyczny m.in. dymomierz, sonometr oraz inne urządzenia certyfikowane. Żandarmi reagowali również na wykroczenia w ruchu drogowym.

Na uwagę zasługuje fakt, że choć głównym zamiarem było szkolenie, to w trakcie realizowanych patroli skontrolowano 945 kierujących pojazdami mechanicznymi pod kątem trzeźwości, ujawniono 115 wykroczeń, za które nałożono 92 sankcji w postaci mandatów karnych, wykonano 10 kontroli przewozów towarów niebezpiecznych i zatrzymano 21 dowodów rejestracyjnych. Inspekcja Transportu Drogowego wszczęła 4 postępowania z Ustawy o Transporcie Drogowym, a ponadto - wspólnie z żołnierzami ŻW - ujawniła 4 emulatory AdBlue i 1 wyłącznik tachografu.

Tekst i zdjęcia: por. Michał CICHAWA

 • Szkolenie dla inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej
 • Szkolenie dla inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej
 • Szkolenie dla inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej
 • Szkolenie dla inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej
 • Szkolenie dla inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej
 • Szkolenie dla inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej
 • Szkolenie dla inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej
 • Szkolenie dla inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej
 • Szkolenie dla inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej
 • Szkolenie dla inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej
 • Szkolenie dla inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej
 • Szkolenie dla inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej
 • Szkolenie dla inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej
 • Szkolenie dla inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej
 • Szkolenie dla inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej
 • Szkolenie dla inspektorów ruchu drogowego Żandarmerii Wojskowej
Powrót na górę strony