Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"

Data publikacji 15.03.2018

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, parlamentarzyści, środowisko naukowe, komendanci wojewódzcy, policjanci z Czech i Niemiec - to tylko niektórzy z gości międzynarodowej konferencji dotyczącej funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To interaktywne narzędzie, które funkcjonuje już w naszym kraju od 18 miesięcy. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego.

Celem konferencji była wymiana informacji w zakresie ogólnopojętego bezpieczeństwa oraz omówienie ponad już półtorarocznej działalności KMZB, która jest interaktywnym narzędziem komunikacji pomiędzy społeczeństwem, a Policją.

Konferencję otworzył, witając wszystkich przybyłych gości, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta, który następnie głos przekazał Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Janowi Lachowi. Pan Generał przypomniał, że KMZB służy do zgłaszania nieakceptowanych społecznie zjawisk, często tak naprawdę tych najbardziej uciążliwych. Jest to również świetne narzędzie do komunikowania się z dzielnicowym, do którego - jako do tzw. policjanta pierwszego kontaktu - spływają takie informacje.

Podczas kolejnych wystąpień zostały przedstawione zalety funkcjonowania KMZB, które wykorzystywane jest w profilaktyce, analizie zagrożeń oraz przygotowaniu pracy dzielnicowych jako policjantów tzw. pierwszego kontaktu. Jest to także platforma wymiany informacji w zakresie ogólnego bezpieczeństwa.

Obsługa Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest intuicyjna. Wystarczy wejść na stronę internetową danej komendy. Policja ma 2 dni na podjęcie zgłoszenia i 5 dni na jego weryfikację. Jeśli informacja potwierdzi się, policjanci nadają jej status „potwierdzone” i dążą do usunięcia konkretnego zagrożenia. Do działań w razie potrzeby, angażowane są także inne służby.

W spotkaniu uczestniczyło łącznie około 120 osób, w tym: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych województwa opolskiego, przedstawiciele środowiska naukowego, policjanci z Czech i Niemiec, komendanci wojewódzcy, przedstawiciele kierownictwa szkół Policji oraz kadra kierownicza opolskiej Policji. Konferencję swoim patronatem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński.

 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
 • Konferencja Międzynarodowa - ,,Krajowa Mapa Zgrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem"
Powrót na górę strony