Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie procesu kształcenia dla kandydatów na ekspertów Straży Granicznej

W dniach 13-16 marca 2018 roku w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyły się egzaminy oraz warsztaty dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki Straży Granicznej z zakresu mechanoskopijnych badań oznaczeń identyfikacyjnych.

Proces kształcenia ekspertów kryminalistyki Straży Granicznej realizowany przez biegłych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji możliwy był dzięki podpisanemu w 2017 roku porozumieniu o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy CLKP a Komendą Główną Straży Granicznej. Kandydaci na ekspertów, aby przystąpić do egzaminu musieli odbyć praktyki w laboratoriach kryminalistycznych KWP/KSP oraz CLKP, a także ukończyć kurs dla kandydatów na biegłych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Do egzaminu przystąpiło dwudziestu funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy z sukcesem zakończyli roczny proces kształcenia realizowany przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji przy współpracy z laboratoriami kryminalistycznymi Komend Wojewódzkich Policji/Komendy Stołecznej Policji.

Egzamin przeprowadziła komisja w składzie: ppłk SG Tomasz Kunda – Naczelnik Wydziału VI Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, podkom. dr inż. Michał Borusiński – Kierownik Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP, podinsp. mgr inż. Wojciech Ceglarski – biegły Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z dziedziny badań mechanoskopijnych, kom. mgr inż. Robert Mróz – biegły Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z dziedziny badań mechanoskopijnych.

Równolegle z egzaminami zostały zorganizowane warsztaty dla zdających egzamin kandydatów na ekspertów kryminalistyki, które przeprowadził nadkom. mgr inż. Michał Skorupka - biegły Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji.

(CLKP / kp)

  • uczestnicy warsztatów
  • uczestnicy warsztatów
  • uczestnicy warsztatów
  • uczestnicy warsztatów
Powrót na górę strony