Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci zabezpieczali wizyty Prezydenta RP

Data publikacji 21.03.2018

Zapewnienie bezpieczeństwa Prezydentowi RP podczas wizyty na terenie Rytla, Suszka, Mylofu i Brus było głównym zadaniem chojnickich policjantów. Po raz kolejny służby wykazały się pełnym profesjonalizmem. Dzięki współpracy policjantów z Służbą Ochrony Państwa, Strażą Leśną i Strażą Pożarną, wizyta głowy państwa przebiega bez żadnych zakłóceń. Wczoraj Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Choszczna. Policjanci dołożyli wszelkich starań, aby ta wizyta na mogła przebiec spokojnie i bez zakłóceń.

Wczorajsza wizyta najważniejszej osoby w państwie to spore wyzwanie dla policjantów. Planowanie tego zabezpieczenia rozpoczęło się kilka dni wcześniej. W ścisłej współpracy z Kancelarią Prezydenta i Służbą Ochrony Państwa zostały wyznaczone miejsca, w których obecność policjantów była niezbędna. Do działań zaangażowani zostali pirotechnicy, antyterroryści, policjanci kryminalni i patrole ruchu drogowego. Dużo pracy podczas tego zabezpieczenia mieli także funkcjonariusze z oddziałów prewencji z Gdańska. Wspólnie dbali o porządek publiczny w miejscach wizytowanych przez Prezydenta RP. Na kilka godzin przed przyjazdem Prezydenta RP pracę rozpoczęli pirotechnicy.

Prezydent swoją wizytę rozpoczął na obszarach dotkniętych nawałnicą; na początek spotkał się z mieszkańcami Rytla. Następnie udał się do Suszka, gdzie złożył kwiaty w miejscu tragicznej śmierci dwóch harcerek. Następnym punktem wizyty głowy państwa była tama na Brdzie w miejscowości Zapora-Mylof. Prezydent zakończył pobyt na naszym terenie w Brusach, tam też spotkał się z wolontariuszami i przedstawicielami organizacji zaangażowanych w akcję likwidacji skutków zeszłorocznej nawałnicy.

Istotnym elementem w zabezpieczeniu tej wizyty było bezpieczne przeprowadzenie głowy państwa pod eskortą policyjną od granic naszego powiatu do miejsc, w których zaplanowane były spotkania z przedstawicielami lokalnych władz i miejscową ludnością. Realizacja przedsięwzięcia była podzielona na czynności zabezpieczenia operacyjnego i prewencyjnego. Każde z nich miało sprowadzać się do jednego – sprawić, aby kilkugodzinny pobyt głowy państwa przebiegł bez zakłóceń i wydarzeń nadzwyczajnych.

Mobilizacja policyjnych sił przy jednoczesnej koordynacji działań sprawiły, że chojnicka policja skutecznie wywiązała się z tego bardzo odpowiedzialnego zadania. W efekcie tego można powiedzieć, że wizyta Prezydenta RP przebiegła bezpiecznie.

***

Nad bezpieczeństwem uczestników wczorajszego spotkania czuwali funkcjonariusze m.in. prewencji i ruchu drogowego. Zabezpieczali oni trasy przejazdu kolumny prezydenckiej, jak również dbali o płynność ruchu na drogach. Zwracali uwagę na pieszych oraz troszczyli się o ich bezpieczeństwo. Dzięki wcześniejszym odpowiednim przygotowaniom oraz pracy stróżów prawa w trakcie trwania spotkania, jak również po jego zakończeniu, nie odnotowano przypadków zakłócania ładu i porządku publicznego.

(KWP w Gdańsku / kp)

 

 • KWP w Gdańsku

 • Policjanci zabezpieczali wizytę Prezydenta RP
 • Policjanci zabezpieczali wizytę Prezydenta RP
 • Policjanci zabezpieczali wizytę Prezydenta RP
 • Policjanci zabezpieczali wizytę Prezydenta RP
 • Policjanci zabezpieczali wizytę Prezydenta RP
 • Policjanci zabezpieczali wizytę Prezydenta RP
 • Policjanci zabezpieczali wizytę Prezydenta RP
 • Policjanci zabezpieczali wizytę Prezydenta RP
 • Policjanci zabezpieczali wizytę Prezydenta RP
 • Policjanci zabezpieczali wizytę Prezydenta RP
 • Policjanci zabezpieczali wizytę Prezydenta RP
 • Policjanci zabezpieczali wizytę Prezydenta RP
 • Policjanci zabezpieczali wizytę Prezydenta RP
 • Policjanci zabezpieczali wizytę Prezydenta RP
 • Policjanci zabezpieczali wizytę Prezydenta RP
 • KWP w Szczecinie

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 20.66 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.36 MB)

Powrót na górę strony
Polska Policja