Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpiecznie podczas meczu Polska - Nigeria we Wrocławiu

Data publikacji 24.03.2018

Mecz towarzyski rozegrany 23 marca br. we Wrocławiu pomiędzy reprezentacjami Polski i Nigerii, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem fanów piłki nożnej przebiegł spokojnie. Nie odnotowano żadnych incydentów mających wpływ na bezpieczeństwo kibiców, których na trybunach Stadionu Miejskiego we Wrocławiu zasiadło blisko 43 tys. Nad bezpieczeństwem oraz zapewnieniem ładu i porządku publicznego - przed, w trakcie i po meczu, czuwali policjanci prewencji, ruchu drogowego i pionu operacyjnego.

Wczoraj na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbył się mecz towarzyski pomiędzy reprezentacjami Polski i Nigerii. Mecz obejrzało blisko 43 tys. kibiców, w tym kilkudziesięciu kibiców nigeryjskich. Nie licząc ogromnych sportowych emocji, spotkanie przebiegło spokojnie - nie odnotowano żadnych incydentów mających wpływ na bezpieczeństwo kibiców. Funkcjonariusze współpracowali podczas zabezpieczenia ze służbami porządkowymi organizatora imprezy sportowej, które m.in. sprawdzały osoby wchodzące oraz pojazdy wjeżdżające na stadion, a także z innymi służbami, w tym m.in. Strażą Graniczną i Strażą Miejską.

Dolnośląscy policjanci już wcześniej przygotowywali się do zabezpieczenia tej imprezy sportowej, biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie meczem oraz wszelkie, mogące wystąpić zagrożenia. Jeszcze przed meczem stadion został sprawdzony przez policyjnych pirotechników, a w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się odprawa, podczas której omówiono szczegółowo poszczególne obszary zadań, zaplanowanych do realizacji podczas zabezpieczenia.

Działania prowadzone były w wielu obszarach i ukierunkowane były przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom tej imprezy sportowej oraz ładu i porządku publicznego - przed, w trakcie i po meczu. W zabezpieczeniu udział brali m.in. policjanci pionów prewencji, ruchu drogowego i operacyjnego. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem na terenie miasta i powiatów, położonych na trasach dojazdu do Wrocławia.

Prowadzili też działania mające na celu usprawnienie ruchu drogowego na ciągach komunikacyjnych, przebiegających w okolicy miejsca imprezy. Przez cały czas funkcjonariusze monitorowali i zabezpieczali też trasy przemieszczania się kibiców obu drużyn.

(KWP we Wrocławiu / mg)

  • Bezpiecznie podczas meczu Polska - Nigeria we Wrocławiu
  • Bezpiecznie podczas meczu Polska - Nigeria we Wrocławiu
  • Bezpiecznie podczas meczu Polska - Nigeria we Wrocławiu
  • Bezpiecznie podczas meczu Polska - Nigeria we Wrocławiu
  • Bezpiecznie podczas meczu Polska - Nigeria we Wrocławiu
  • Bezpiecznie podczas meczu Polska - Nigeria we Wrocławiu
  • Bezpiecznie podczas meczu Polska - Nigeria we Wrocławiu
  • Bezpiecznie podczas meczu Polska - Nigeria we Wrocławiu
Powrót na górę strony