Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie złożyło 114 policjantów

Data publikacji 04.04.2018

W obecności Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja, Zastępców Komendanta podinsp. Tomasza Szymańskiego i mł. insp. Krzysztofa Smeli oraz kadry kierowniczej KSP ślubowało dziś 73 policjantów służby kandydackiej, w tym 10 policjantek. Uroczystość odbyła się w Białej Sali Komendy Stołecznej Policji. W Oddziale Prewencji Policji w Katowicach również dzisiaj odbyło się ślubowanie 20 nowo przyjętych policjantów. Rotę ślubowania przyjął od nich Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn. Szeregi kujawsko-pomorskiej policji zasiliło tym razem 21 mundurowych. Uroczystość była także okazją do szczególnych gratulacji.

Po złożeniu meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji wprowadzono poczet sztandarowy. Następnie nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowanie. Słowa roty młodzi funkcjonariusze wypowiedzieli za Komendantem Stołecznym Policji nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem. Po ślubowaniu wszyscy otrzymali legitymacje policyjne.

Zwracając się do młodych funkcjonariuszy Komendant pogratulował im przede wszystkim podjęcia decyzji o wstąpieniu w szeregi Policji. - Dzisiaj jest ten bardzo ważny w Waszej służbie dzień, niewątpliwie zapamiętacie go do końca życia, ale takich dni, pełnych sukcesów, będzie jeszcze przed Wami bardzo wiele. Służba, którą będziecie pełnić jest bardzo trudna, ale jest również wspaniała, jak żaden inny zawód. Trudna, bo musicie połączyć przeciwności, musicie być odporni, twardzi, zdecydowani, a jednocześnie wrażliwi i otwarci na drugiego człowieka. Jest to jednak służba wspaniała i elitarna. ... Trafiliście do garnizonu stołecznego, najtrudniejszej jednostki w Polsce, to z pewnością miejsce najwspanialsze, tu są największe wyzwania, tutaj są najciekawsze sprawy, ale oczekiwania też są największe. Dlatego oczekuję od Was profesjonalizmu, pełnego zaangażowania i bycia wrażliwym i otwartym na potrzeby drugiego człowieka. Życzę Wam satysfakcji i sukcesów.

Głos zabrał również Kapelan KSP ks. Józef Jachimczak, który zwracając się do nowo przyjętych policjantów zaznaczył, "jak pięknie zabrzmiało słowo ślubuję. Ślubuję, to znaczy, że ufam, ślubowanie zawsze jest wielkim zobowiązaniem. Te słowa, które wypowiadzacie, ale i także wszystkie czynności, które będziecie wykonywać. ... Jesteście ludźmi zaufania wobec instytucji, w której jesteście, zaufania wobec osób, które będziecie spotykać na ulicach, a także zaufania wobec swojego sumienia."

Wkrótce ślubujący dziś policjanci rozpoczną szkolenie w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a po jego ukończeniu trafią do jednostek rejonowych i powiatowych garnizonu stołecznego.

***

Kilka dni temu śląski garnizon zasiliło 20 nowych policjantów, wśród których znalazły się 2 kobiety. Dzisiaj, 04.04.br., nowi policjanci złożyli swoje ślubowanie. Uroczystość odbyła się w hali sportowej im. podkom. Tadeusza Bartosika na terenie katowickiego oddziału prewencji. Rotę przyrzeczenia odebrał od nich Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn. W uroczystości wzięli udział: Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Magdalena Szewczuk-Szturc, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice Mirosław Cygan, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk, przełożeni nowo przyjętych policjantów z jednostek terenowych, naczelnicy wydziałów KWP w Katowicach oraz policyjny kapelan. Licznie przybyli również krewni i znajomi nowych policjantów.

Po zakończeniu ślubowania insp. Roman Rabsztyn symbolicznie przywitał w szeregach policji wstępujących do służby policjantów, podchodząc do prawoskrzydłowego pododdziału post. Przemysława Zemczuka. Następnie Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach zwrócił się w kilku słowach do przybyłych na uroczystą zbiórkę. Podkreślił, że w rocie ślubowania, którą wypowiedzieli najmłodsi stażem policjanci, zobowiązali się oni służyć i strzec bezpieczeństwa nawet z narażeniem życia, choć życzy im, aby nigdy nie musieli wypełnić tego przyrzeczenia do końca. Zwrócił również uwagę, że niejednokrotnie służba może kolidować z życiem prywatnym, jak zwykło się mawiać "do policji wstępuje cała rodzina", dlatego też prosił najbliższych o wyrozumiałość i wsparcie. Na koniec komendant życzył młodym mundurowym sukcesów na nowej ścieżce życia zawodowego.

Już za kilka dni nowi adepci policyjnego rzemiosła rozpoczną kurs podstawowy w Szkole Policji w Katowicach. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych i zaliczeniu egzaminów, odbędą adaptacje zawodową, a następnie zasilą szeregi jednostek garnizonu śląskiego.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów!

***

Dzisiaj, 04.04.br., o 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy uroczyste ślubowanie w obecności Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy i jego Zastępców oraz zaproszonych gości złożyło 21 nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy.

Wicewojewoda Józef Ramlau wyraził nadzieję, że w przyszłej służbie adepci sztuki policyjnej będą wykazywali taki entuzjazm, jak podczas wygłaszania słów przysięgi. Życzył też, aby znaleźli dużo satysfakcji z wybranej drogi zawodowej.

Insp. Paweł Spychała podziękował i pogratulował nowo przyjętym funkcjonariuszom. Życzył, aby sprawdzili się podczas szkolenia podstawowego, które jest sprawdzianem charakterów. Życzył również, by dalej rozwijali karierę i otrzymali szlify oficerskie, tak jak starsi koledzy, którzy podczas uroczystości mianowani zostali na pierwszy stopień oficerski „podkomisarza”.

Wśród 21 nowo przyjętych funkcjonariuszy są 3 kobiety. Wszyscy już jutro rozpoczną półroczny kurs podstawowy w Szkole Policji w Pile, gdzie zostaną przygotowani do wykonywania tej jakże odpowiedzialnej i trudnej służby. Po zakończeniu szkolenia funkcjonariusze wrócą do naszego województwa. Wówczas rozpoczną służbę w jednostkach miejskich i powiatowych, które sami wybrali. I tak 4 nowych mundurowych służyć będzie we Włocławku, po 2 w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu i Tucholi, po 1 w Aleksandrowie Kuj., Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Mogilnie, Nakle nad Notecią i Świeciu. Szeregi Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy zasili 3 nowych funkcjonariuszy.

Wszystkim nowo przyjętym funkcjonariuszom życzymy wytrwałości i powodzenia w służbie Ojczyźnie oraz jej obywatelom.

(KSP / KWP w Katowicach/ KWP w Bydgoszczy/ mw)

 • KSP

 • Ślubowanie złożyło 73 policjantów
 • Ślubowanie złożyło 73 policjantów
 • Ślubowanie złożyło 73 policjantów
 • Ślubowanie złożyło 73 policjantów
 • Ślubowanie złożyło 73 policjantów
 • Ślubowanie złożyło 73 policjantów
 • Ślubowanie złożyło 73 policjantów
 • Ślubowanie złożyło 73 policjantów
 • Ślubowanie złożyło 73 policjantów
 • Ślubowanie złożyło 73 policjantów
 • Ślubowanie złożyło 73 policjantów
 • Ślubowanie złożyło 73 policjantów
 • Ślubowanie złożyło 73 policjantów
 • Ślubowanie złożyło 73 policjantów
 • Ślubowanie złożyło 73 policjantów
 • KWP w Katowicach

 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • KWP w Bydgoszczy

 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
Powrót na górę strony