Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Będzie nowa komenda Policji w Wałczu

Data publikacji 05.04.2018

5 kwietnia 2018 r., dokładnie w południe, odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Zgodnie z planem już za niespełna 2 lata funkcjonariusze i pracownicy cywilni tej jednostki zmienią dotychczasowy adres i przeprowadzą się do nowoczesnej komendy przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 90A.

W uroczystości wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Jego Ekselencja Ksiądz Biskup – Krzysztof Zadarko z Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła, Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, Komendant Powiatowy Policji w Wałczu insp. Zbigniew Podhorecki, a także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, kadra kierownicza zachodniopomorskiej Policji i lokalna społeczność.

 

Wraz z aktem erekcyjnym, dla upamiętnienia wydarzenia, do specjalnej tuby wmurowanej w podwaliny nowej komendy trafiły między innymi będące w obiegu monety, zdjęcia funkcjonariuszy, dwie gazety (Kurier Szczeciński i Głos Koszaliński) z publikacjami na temat budowy, a także aktualne wydanie Gazety 997.

 

Inwestycja ma niewątpliwie duże znaczenie nie tylko dla powiatu wałeckiego, ale także całego garnizonu zachodniopomorskiej Policji. Dzięki niej wałeccy policjanci oraz mieszkańcy powiatu będą mogli korzystać z wszystkich udogodnień i wysokich standardów, jakie gwarantuje nowoczesny kompleks budynków. W tej jednostce służbę pełni 116 policjantów i 25 pracowników cywilnych.

 

Koszt wybudowania nowej komendy to w sumie 21,5 mln złotych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa i zostały zagwarantowane ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

 

Ogromne znaczenie dla powodzenia inwestycji miało przekazanie działki pod budowę nowej komendy przez Starostę Wałeckiego oraz zabezpieczenie środków na przygotowanie projektu inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego z powiatu.

Za projekt nowej siedziby KPP w Wałczu odpowiada Invest Projekt Zachód Sp. z o.o., a głównym wykonawcą budowy jest firma MIRBUD S.A.

 

Zespół prasowy KWP w Szczecinie

 

Powrót na górę strony