Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie Dyrektora Wykonawczego Europolu

Data publikacji 06.04.2018

W dniu 5 kwietnia 2018 r., Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk wziął udział w oficjalnej wizycie w siedzibie Europolu, gdzie odbyło się oficjalne pożegnanie Roba Wainwrigtha – Dyrektora Wykonawczego Europolu, w związku z zakończeniem jego kadencji.

Podczas wizyty Komendant Główny Policji wręczył Robowi Wainwright „Brązowy Medal za Zasługi dla Policji”, przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego.

Zarówno Dyrektor Europolu, jak i Komendant Główny Policji docenili dotychczasową współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa Europy, poprzez uczestnictwo we wspólnych operacjach europejskich. Oboje dostrzegają konieczność podejmowania dalszych działań, zarówno w wymiarze operacyjnym, jak i strategicznym, zmierzających do zwiększenia roli Europolu jako centrum wymiany informacji oraz pełniejszego wykorzystania dostępnych dla państw członkowskich UE produktów i usług Europolu.

Rob Wainwright - Dyrektor Wykonawczy Europolu od 2009 r., doprowadził do przekształcenia Europolu w europejskie centrum bezpieczeństwa, poprzez ustanowienie m.in. Europejskiego Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3) w 2013 r., Europejskiego Centrum ds. Terroryzmu w 2016 r. oraz Europejskiego Centrum ds. Nielegalnej Imigracji w 2016 r. Podczas jego kadencji została zaimplementowana nowa podstawa prawna dotycząca funkcjonowania Europolu jako agencji unijnej – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) (…).

Z dniem 01.05.2018 r. stanowisko Dyrektora Wykonawczego Europolu obejmie Catherine De Bolle - Komisarz Generalny belgijskiej Policji.

(BMWP KGP)

 

Powrót na górę strony