Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Komendanta Głównego Policji w Królestwie Norwegii

Data publikacji 13.04.2018

W dniach 11 – 13 kwietnia br. Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, któremu towarzyszyła mł. insp. Paulina Filipowiak Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, odbył wizytę w stolicy Królestwa Norwegii.

Pierwszym punktem programu pobytu delegacji polskiej Policji w Oslo było spotkanie Pana Komendanta z Panią Ambasador Iwoną Wicką – Żuławską w polskiej ambasadzie w Oslo. Uczestniczyli w nim również Radca-Minister Ambasady RP w Oslo Marian Siemakowicz i insp. Paweł Olczak Radca-Minister Ambasady, Oficer Łącznikowy Policji w Norwegii.

Pozostała część wizyty poświęcona była głównie bilateralnej współpracy międzynarodowej pomiędzy polską i norweską Policją, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy podejmowanej kanałem oficerów łącznikowych, akredytowanych w obu krajach. Podczas spotkania w Dyrekcji Generalnej Policji Norweskiej, Szef Policji (National Commissioner) – Odd Reidar Humlegard, wraz z oficerami Policji norweskiej odpowiedzialnymi za zarządzanie oraz Nordyckim Oficerem Łącznikowym – Tor Espen Haga, przedstawił prezentację dotyczącą aktualnego statusu reformy swojej formacji.

W trakcie spotkań, oprócz podziękowań za współpracę oraz zauważenia istotnej roli współdziałania organów ścigania w bilateralnym wymiarze międzynarodowym (Polska – Norwegia), uczestnicy mieli także okazję omówić aktualny stan współpracy pomiędzy stronami i podjąć dyskusję roboczą dotyczącą potencjalnego rozszerzenia obszarów współpracy w przyszłości. Ponadto szefowie Policji dokonali roboczego przeglądu sprzętu będącego na wyposażeniu formacji norweskiej (m.in. łódź policyjna i samochód patrolowy).

Za koordynację oraz organizację wizyty polskiej delegacji w Królestwie Norwegii, przy wsparciu Ambasady RP w Oslo z osobistym udziałem kierownika placówki, odpowiedzialny był Oficer Łącznikowy Policji – insp. Paweł Olczak.

(BMWP KGP)

 

 

  • Komendant Główny Policji z norweskim policjantem
  • Wizyta Komendanta Głównego Policji w Królestwie Norwegii
  • Wizyta Komendanta Głównego Policji w Królestwie Norwegii
  • Wizyta Komendanta Głównego Policji w Królestwie Norwegii
  • Wizyta Komendanta Głównego Policji w Królestwie Norwegii
  • Wizyta Komendanta Głównego Policji w Królestwie Norwegii
Powrót na górę strony