Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Kolejny dzień konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2018”

Data publikacji 19.04.2018

Trwa kolejny dzień eliminacji wojewódzkich do konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2018”. Do konkursu, przystąpiły drużyny z komend miejskich i powiatowych lubelskiego garnizonu, a w skład każdej z nich wchodzą: policjant dochodzeniowo-śledczy, policjant operacyjno-rozpoznawczy, technik kryminalistyki oraz policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą. Najlepsza drużyna będzie reprezentować lubelski garnizon Policji w finale ogólnopolskim konkursu, który odbędzie się w Szkole Policji w Pile.

We wtorek podczas pierwszego dnia konkursu drużyny funkcjonariuszy pionu kryminalnego komend miejskich i powiatowych lubelskiego garnizonu w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przystąpiły do sprawdzianu wiedzy teoretycznej. Kolejną konkurencją był sprawdzian wiedzy praktycznej przeprowadzany w formie kazusu dla policjantów dochodzeniowo-śledczych, operacyjno-rozpoznawczych, techników kryminalistycznych oraz policjantów sprawujących nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą.

Dzisiaj funkcjonariusze zmierzyć muszą się z kolejnym zadaniem praktycznym. Na terenie obiektów szkoleniowych KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów odbywa się sprawdzian wiedzy zawodowej w zakresie prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia.

Celem konkursu jest promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby kryminalnej oraz motywowanie ich do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Najlepsza drużyna wyłoniona podczas poszczególnych konkurencji będzie reprezentować lubelski garnizon Policji w Finale Ogólnopolskim Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2018”, który odbędzie się w dniach od 5 do 7 czerwca w Szkole Policji w Pile.

K.K.

Powrót na górę strony