Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi funkcjonariusze w lubelskim, stołecznym i łódzkim garnizonie Policji

Data publikacji 23.04.2018

Nowo przyjęci policjanci złożyli dziś ślubowanie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Komendzie Stołecznej Policji i w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Podczas uroczystego apelu funkcjonariusze wypowiedzieli słowa policyjnej roty, której wypełnianie będzie gwarancją ich profesjonalnej służby.

„Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia” – m.in. te słowa roty ślubowania wypowiedziało dzisiaj podczas uroczystego ślubowania 15 nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Policjantki i policjantów powitał w szeregach insp. Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Młodzi funkcjonariusze odebrali także z rąk kierownictwa KWP odznaki i legitymacje służbowe.

W szeregi lubelskiego garnizonu wstąpiło 13 mężczyzn i dwie kobiety. Podczas procedury kwalifikującej do służby w Policji kandydaci musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także doskonałym zdrowiem i kondycją fizyczną. Już w najbliższym czasie trafią na szkolenie podstawowe do jednej ze szkół Policji, gdzie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania słów złożonej przysięgi.

Po kilkumiesięcznym szkoleniu policjanci wrócą do swoich macierzystych jednostek. Młodzi policjanci zasilą szeregi KMP w Lublinie, KMP w Chełmie, KMP w Zamościu, KPP w Hrubieszowie, Oddziału Prewencji Policji oraz Wydziału Konwojowego KWP w Lublinie.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc zwracając się do nowych funkcjonariuszy podkreślił, jak trudna i odpowiedzialna jest służba w Policji. Jak powiedział, „…Słowa roty stawiają przed Wami prawdziwe wyzwania.  Pragnąc im sprostać niezbędna jest sprawność, znajomość przepisów prawa, doskonałe wyszkolenie, a przede wszystkim poświęcenie. Od tego zależeć będzie bezpieczeństwo obywateli i państwa. Dlatego też Wasza służba ma szeroki wymiar i powinna być kojarzona z niesieniem ludziom pomocy. Bądźcie gotowi ich chronić !...”

Rodzinom nowych stróżów prawa szef lubelskiego garnizonu Policji życzył z kolei cierpliwości, wytrwałości zrozumienia dla trudów tego zawodu.

Przy tej okazji przypominamy - SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystający z pełni praw publicznych,

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

***

Uroczyste ślubowanie odbyło się w Białej Sali Komendy Stołecznej Policji. W spotkaniu uczestniczył zastępca Komendanta Stołecznego Policji: podinsp. Tomasz Szymański, a także kadra kierownicza KSP.

Po złożeniu meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji wprowadzono poczet sztandarowy. Następnie nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowanie „… ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…) pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom RP, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych (…) strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej (…).

Po złożeniu przysięgi wszyscy policjanci z rąk Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja otrzymali legitymacje służbowe. – „To ważny dzień dla całego garnizonu, ale jeden z najważniejszych dla Was, w Waszym dorosłym życiu. Trafiliście do różnych jednostek, ale łączy Was jeden wspólny zbiór – garnizon stołeczny. To wielki przywilej, bo praca tutaj jest najtrudniejsza, czekają Was największe wyzwania, ale jeśli pokochacie tę pracę i będziecie w pełni zaangażowanymi policjantami to staniecie się najlepszymi policjantami w kraju. Życzę Wam, aby kiedyś ktoś z Was stanął tutaj, na moim miejscu, na miejscu zastępcy czy na miejscu Panów Komendantów. To będzie za 20, a może więcej lat, natomiast do tego czasu czeka Was bardzo trudna praca, pełna wyrzeczeń, pełna poświęcenia, ale też praca, która daje satysfakcję, jak żadna inna. Życzę Wam tej satysfakcji, życzę Wam sukcesów i życzę Wam szczęścia, bo ono też jest potrzebne, aby podejmować te właściwe decyzje.

Zwracając się do młodych policjantów Komendant Stołeczny przypomniał, że „jest to służba. Chciałbym, aby przez ten cały czas drogowskazem dla Was była rota ślubowania, szczególnie słowa „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” – to jest zdanie, które odróżnia i wyróżnia nas spośród innych zawodów. Chciałbym, abyście kierowali się zasadą, ze nie trzeba być w życiu we wszystkim najlepszym, ale trzeba temu co się robi poświęcać się z całej siły i robić to najlepiej, jak się potrafi. Jeżeli tak będziecie podchodzić to Czekają Was w tej trudnej służbie same sukcesy. Nie myślcie o awansach, skupcie się na tym, aby najlepiej wykonywać swoja pracę, a awanse przyjdą same”.

Pan Komendant zwrócił się również do obecnych na uroczystości rodzin policjantów, dziękując im za to, że towarzyszą i wspierają młodych policjantów. - „Ta nasza służba jest służbą trudną i pełną wyrzeczeń i dlatego Wasza obecność, Wasza pomoc będzie zawsze bardzo potrzebna. Będą sukcesy i radości, ale będą też trudne chwile i tutaj Wasze wsparcie będzie potrzebne.”

Głos zabrał również Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak, który powołując się na słowa warszawskiej poetki Morsztynowej, że po Warszawie należy chodzić małymi krokami, zaznaczył, że policjant zna duże kroki, ale „Wy zaczynacie od małych kroków. One są bardzo ważne, aby każdy krok Waszego życia, Waszego postępowania był dobrze odmierzany. Tymi małymi krokami możecie zdobyć bardzo wiele. Ktoś, kto chciał bardzo szybko zdobywać, poznawać swój teren, ten się spalił. Te małe kroki rozpoczynacie od nauczania, od pewnej dyscypliny, od uszanowania wartości religijnych. Idźcie po Warszawie małymi krokami, a zdobywajcie wielkość.”

***

23 kwietnia 2018 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci policjanci, a także wręczono nagrody funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie.

W uroczystości wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Komendanci Miejscy/Powiatowi, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, Przedstawicielka Wojewody Łódzkiego Pani Izabela Sabiniewicz, Przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Łódzkiego kom.Krzysztof Balcer, kadra kierownicza garnizonu łódzkiego oraz rodziny nowo przyjętych policjantów.

30 nowo przyjętych policjantów (6 kobiet i 24 mężczyzn) rozpoczęło służbę w kwietniu 2018 roku, było to drugie przyjęcie nowych mundurowych w 2018 roku. Po raz pierwszy szeregi łódzkiej policji zasilili nowo przyjęci w marcu, było w śród nich 4 kobiety  i 24 mężczyzn (24 osoby).

Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał  Komendant Wojewódzki Policji  insp. Andrzeja Łapińsdkiego.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki macierzystej i będą pełnić służbę na terenie swoich powiatów.

Kolejnym punktem uroczystej zbiórki było wręczenie nagród i wyróżnień funkcjonariuszom za ich wzorową służbę i osiągnięte w niej wyniki. Komendant Główny i Wojewódzki Policji nagrodzili 39 funkcjonariuszy z łódzkiego garnizonu.

(KWP w Lublinie / KSP - zdjęcia: Marek Szałajski/ KWP w Łodzi/ mw)

 • KSP

 • Nowi funkcjonariusze w stołecznym garnizonie Policji
 • Nowi funkcjonariusze w stołecznym garnizonie Policji
 • Nowi funkcjonariusze w stołecznym garnizonie Policji
 • Nowi funkcjonariusze w stołecznym garnizonie Policji
 • Nowi funkcjonariusze w stołecznym garnizonie Policji
 • Nowi funkcjonariusze w stołecznym garnizonie Policji
 • KWP w Łodzi

 • Nowi funkcjonariusze w łódzkim garnizonie Policji
 • Nowi funkcjonariusze w łódzkim garnizonie Policji
 • Nowi funkcjonariusze w łódzkim garnizonie Policji
 • Nowi funkcjonariusze w łódzkim garnizonie Policji
 • Nowi funkcjonariusze w łódzkim garnizonie Policji
 • Nowi funkcjonariusze w łódzkim garnizonie Policji

Film Nowi funkcjonariusze w lubelskim garnizonie Policji

Pobierz plik Nowi funkcjonariusze w lubelskim garnizonie Policji (format mp4 - rozmiar 22.96 MB)

Powrót na górę strony