Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystości z okazji 78. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Data publikacji 26.04.2018

W dniu 25 kwietnia 2018 w Oświęcimiu odbyły się obchody 78. rocznicy zbrodni popełnionej na polskich jeńcach wojennych w Związku Radzieckim w 1940 roku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej, Starosta Powiatu Oświęcimskiego, Prezydent Miasta Oświęcimia J, a także przedstawiciele Policji insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu, goście honorowi oraz przedstawiciel Grupy Rekonstrukcji Historycznej Posterunku Policji z Nowego Targu. W uroczystości wzięli również udział przedstawicie oświaty, wojska, straży miejskiej, uczniowie szkół, w tym również klas mundurowych.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej, Starzec Starosta Powiatu Oświęcimskiego Zbigniew Starzec,  Prezydent Miasta Oświęcimia Janusz Chwierut, a także przedstawiciele Policji insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu oraz goście honorowi nadkom. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji oraz Marcin Grabecki przedstawiciel Grupy Rekonstrukcji Historycznej Posterunku Policji z Nowego Targu. W uroczystości wzięli również udział, przedstawicie oświaty, wojska, straży miejskiej, uczniowie szkół, w tym również klas mundurowych.

Uroczystość rozpoczęła się w przedsionku kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej pochodzącymi z ziemi oświęcimskiej. Przy tablicy, wartę honorową pełnili oświęcimscy policjanci asp. szt. Piotr Siudy oraz asp. Bogusław Hałat.

Uroczystość poprowadził dr Karol Ptaszkowski, przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej - Koło w Oświęcimiu, które od lat wspólnie z Urzędem Miasta Oświęcim są organizatorami obchodów. Pan Karol opowiedział o losach pomordowanych przez NKWD wśród których znalazł się jego ojciec Michał Ptaszkowski, przedwojenny policjant zamordowany w Miednoje.

Druga część uroczystości odbyła się w Zakładzie Salezjańskim i sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, gdzie odsłonięto wizerunek śp. ks. Leona Musielaka, salezjanina z Oświęcimia, który był więźniem Kozielska, jednego z obozów NKWD, a potem w czasach Polski Ludowej za mówienie prawdy o Katyniu był aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i  osadzony w więzieniu we Wronkach. Dr Karol Ptaszkowski opowiadając o zasługach  ks. Leona  Musielaka  podkreślał jego niezłomność pomimo stosowanych wobec niego represji.

Następnie w intencji św. p. ks. Leona Musielaka,  ofiar zbrodni katyńskich oraz ich rodzin odprawiona została msza święta, po której sylwetkę kapłana przypomnieli  ks. Stanisław Urbańczyk, emerytowany Dyrektor Szkoły i Zakładu Salezjańskiego, prof. Lucjan Suchanek, były Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu oraz ks. Dariusz Bartocha aktualny Dyrektor Zakładu Salezjańskiego.

KWP w Krakowie/ek

  • Uroczystości z okazji 78. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
  • Uroczystości z okazji 78. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
  • Uroczystości z okazji 78. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
  • Uroczystości z okazji 78. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
Powrót na górę strony