Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w kontakcie mieszkańców z policją

Data publikacji 11.05.2018

Policjanci z Grudziądza nieustannie wykorzystują w służbie informacje od mieszkańców o występujących zagrożeniach w powiecie. Doskonałym narzędziem w kontakcie obywatela z policją jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To internetowe narzędzie, za pomocą którego wskazać można miejsca, gdzie dochodzi do niepokojących według nas sytuacji.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem wzmacniającym poczucie bezpieczeństwa mieszkańców danego regionu. Grudziądzanie systematycznie informują policjantów o problemach, wskazują miejsca ich występowania i wcale nie muszą wychodzić z domu, żeby to zrobić.

Głównymi problemami wskazywanymi przez mieszkańców miasta i powiatu grudziądzkiego w tym roku za pomocą KMZB były: nieprawidłowe parkowanie pojazdów – 51 zgłoszeń, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 47 zgłoszeń oraz przekraczanie dozwolonej prędkości – 22 zgłoszenia. W roku 2018 najwięcej zgłoszeń dotyczyło ul. Warszawskiej w większości dotyczyły one nieprawidłowego parkowania pojazdów. Funkcjonariusze nie tylko weryfikują zgłoszenia, ale interweniując eliminują zagrożenia.

Od początku funkcjonowania KMZB tj. od 9 września 2016 r. policjanci z Grudziądza przyjęli 1387 różnego rodzaju zgłoszeń, z których 660 zostało potwierdzonych. W 267 przypadkach funkcjonariusze wyeliminowali wskazane przez mieszkańców zagrożenia. Pozostałe nadal są weryfikowane.

Analiza przekazanych informacji od obywateli w połączeniu z rozpoznaniem sytuacji przez  interweniujących policjantów pozwala na: zwiększanie ilości patroli policyjnych w miejscach wskazanych przez obywateli, eliminowanie „dzikich” wysypisk śmieci, pomoc osobom bezdomnym i potrzebującym wsparcia, poprawę infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjanci z Grudziądza zachęcają do używania KMZB, ale przypominają, że nie jest to narzędzie do zgłaszania pilnych interwencji. W tym celu należy dzwonić na numery alarmowe 997 lub 112.

Powrót na górę strony