Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - seminarium szkoleniowe

Data publikacji 16.05.2018

16 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęło się seminarium szkoleniowe dotyczące zagadnień związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Seminarium przewodniczy nadinsp. Jan Lach – Zastępca Komendanta Głównego Policji.

W spotkaniu biorą udział przedstawiciele Biura Prewencji Komendy Głównej, Głównego Sztabu Policji, Biura Operacji Antyterrorystycznych, Biura Ruchu Drogowego, Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dr Marek Fałdowski, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu oraz Komendanci Szkół Policji. Do Szczytna przyjechali także Zastępcy Komendantów Wojewódzkich Policji ds. prewencji, koordynatorzy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji.

Policja dążąca do nawiązania bliższej współpracy ze społeczeństwem w 2016 r. podjęła przełomowe działania związane z wdrożeniem do powszechnego użytku narzędzia, wykorzystującego internet - Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Platforma ta dała obywatelom możliwość nawiązywania relacji z Policją w celu efektywniejszego reagowania na pojawiające się zagrożenia.

Od czasu uruchomienia Krajowej Mapy na terenie kraju minęło już 19 miesięcy. 1 lipca 2016 r. wprowadzono pilotażowo KMZB w garnizonach Gdańskim, Białostockim oraz Stołecznym, a od 5 października 2016 r. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje na terenie wszystkich garnizonów.

Rosnąca rola i znaczenie nowoczesnego narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, stawia przed Policją wymagania stałego doskonalenia kadr, realizujących zadania związane z jej obsługą i nadzorowaniem oraz bieżącym wykorzystaniem. Podejmowane działania standaryzacyjne, zarówno w zakresie obsługi samej Mapy, jak i procedur związanych z jej wykorzystaniem, warunkują potrzebę cyklicznych szkoleń i doskonalenia w różnorodnych formach.

Seminarium szkoleniowe realizowane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie poświęcone jest analizie i omówieniu tych zagadnień.

(WSPol w Szczytnie / kp)

 

 • uczestnicy seminarium szkoleniowego
 • uczestnicy seminarium szkoleniowego
 • uczestnicy seminarium szkoleniowego
 • uczestnicy seminarium szkoleniowego
 • uczestnicy seminarium szkoleniowego
 • uczestnicy seminarium szkoleniowego
 • uczestnicy seminarium szkoleniowego
 • uczestnicy seminarium szkoleniowego
 • uczestnicy seminarium
 • uczestnicy seminarium
 • uczestnicy seminarium
 • uczestnicy seminarium
Powrót na górę strony