Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada kierownictwa pionu prewencji

Data publikacji 16.05.2018

Narada zastępców Komendantów Wojewódzkich/Stołecznej Policji odpowiedzialnych za piony prewencji oraz Komendantów Szkół Policji odpowiedzialnych za służbę prewencyjną, odbywa się w Giżycku. Spotkanie prowadzi Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP p.o. kom. Piotr Lubaszko. Podczas narady, która odbywa się w trakcie rozgrywania V Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym omówiono funkcjonowanie służby prewencyjnej w wybranych obszarach.

W trakcie V Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym, których gospodarzem jest Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przy udziale Biura Prewencji KGP, tradycyjnie odbywa się narada służbowa naczelników komend wojewódzkich/stołecznej Policji odpowiedzialnych za służbę prewencyjną. Spotkanie moderowane przez Naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP p.o. kom. Piotra Lubaszko, w zasadniczym obszarze dotyczy problematyki zapewnienia bezpieczeństwa na terenach wodnych i przywodnych oraz projektowanych działań w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”, w tym II edycji akcji informacyjno-edukacyjnej pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo na wodach”.

Podczas narady poruszane są również inne priorytetowe działania prewencyjne, w tym zadania wynikające z priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2016 – 2018. Obszar ten w oparciu o przeprowadzoną ocenę funkcjonowania podstawowych komórek służby prewencyjnej, do których zalicza się funkcjonariuszy patrolowo-interwencyjnych, dzielnicowych oraz wywiadowców prewencji omówił kom. Piotr Rzeźnik – ekspert Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP.

W trakcie narady służbowej w gronie zastępców Komendantów Wojewódzkich/Stołecznej Policji odpowiedzialnych za piony prewencji oraz Komendantów Szkół Policji nie mogło również zabraknąć tematów związanych z uspołecznianiem działań Policji w ramach trzech filarów, do których zaliczamy odtwarzanie posterunków Policji, Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także program „Dzielnicowy bliżej nas”. W tym miejscu w szczególności podkreślono konieczność prowadzenia szerokich konsultacji społecznych dotyczących m.in. oczekiwań społecznych, miejsc reaktywacji lub tworzenia posterunków Policji.

Równie ważnym, z punktu widzenia służby prewencyjnej, zagadnieniem omówionym w trakcie dzisiejszej narady było funkcjonowanie komórek ds. wykroczeń.

Istotnym elementem narad służbowych służby prewencyjnej jest możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń w trakcie tzw. bloków dyskusyjnych, podczas których przedstawiciele poszczególnych garnizonów mogą wymienić poglądy na temat oceny funkcjonowania poszczególnych rozwiązań prawno-organizacyjnych, identyfikowanych w tym obszarze problemów oraz wdrażania działań naprawczych, zmierzających do zapewnienia efektywnej realizacji nałożonych zadań.

Biuro Prewencji KGP

  • Narada kierownictwa pionu prewencji
  • Narada kierownictwa pionu prewencji
  • Narada kierownictwa pionu prewencji
Powrót na górę strony