Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania przeciwko handlowi ludźmi

Data publikacji 21.05.2018

W dniach 14-15 maja 2018 r. polska Policja wzięła udział w europejskiej akcji Joint Action Day (JAD), mającej na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej handlu ludźmi w celu wykorzystania do pracy przymusowej.

Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP jako krajowy koordynator, nadzorował działania podjęte przez wszystkie komendy wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji. Działania wspierane były przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, Izby Skarbowej oraz Sanepidu.

Podczas działań JAD sprawdzono ponad 2000 osób, w tym prawie 1200 obywateli Ukrainy, ponad 600 obywateli Polski, ponad 50 obywateli Gruzji oraz obywateli Białorusi, Bangladeszu, Wietnamu, Nepalu, Mołdawii, Uzbekistanu, Indii, Tadżykistanu, Bułgarii, Tajlandii, Pakistanu, Egiptu, Rosji, Turcji, Filipin, Tunezji, Algierii, Armenii, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Chin, ZEA, Sudanu i Komorów.

Operacja przeprowadzona została na terenie Polski w dniach 14-15 maja 2018 r. i była ukierunkowana na zwalczanie handlu ludźmi w celu wykorzystania do pracy przymusowej. W ramach operacji kontrolowano miejsca, gdzie jak wynikało z rozpoznania może dochodzić do wykorzystywania ludzi do pracy przymusowej. Skontrolowano ponad 400 miejsc, w tym szereg gospodarstw rolnych, lokali gastronomicznych, domów, mieszkań, hoteli, pensjonatów, placów budowy, targowisk oraz agencji towarzyskich.

W wyniku działań zatrzymano 4 osoby nielegalnie przebywające na terytorium RP, 2 osoby poszukiwane, w tym jedną listem gończym. Ujawniono również 4 obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie pracowali na terenie Polski. Zabezpieczono także samochód noszący znamiona przerobienia znaków identyfikacyjnych.

Należy oczekiwać, iż przeprowadzona akcja będzie miała długofalowe oddziaływanie. Przeprowadzone czynności kontrolne w znacznym stopniu wpłynęły na świadomość potencjalnych ofiar handlu ludźmi co do przysługujących im praw i możliwości pomocy. Udowodniły, iż współpraca Policji z innymi służbami może znacząco wspomóc sytuację osób pokrzywdzonych handlem ludźmi i przestępstw z nimi powiązanych. Planuje się, iż akcje o podobnym charakterze będą przeprowadzane  również w przyszłości.

(Biuro Kryminalne KGP / ig)

  • Policjanci podczas działań JAD.
  • Policjanci podczas działań JAD.
  • Policjanci podczas działań JAD.
  • Policjanci podczas działań JAD.
  • Policjanci podczas działań JAD.
  • Policjanci podczas działań JAD.
  • Policjanci podczas działań JAD.
  • Policjanci podczas działań JAD.
  • Policjanci podczas działań JAD.
Powrót na górę strony