Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta posłów Komisji ds. Służb Specjalnych Sejmu RP w siedzibie dolnośląskiej Policji

Data publikacji 21.05.2018

21 maja br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie posłów Komisji ds. Służb Specjalnych Sejmu RP z kierownictwem dolnośląskiej Policji i jej wybranych komórek organizacyjnych. Spotkanie dotyczyło omówienia współpracy służb specjalnych z Policją, organami administracji rządowej oraz innymi instytucjami państwowymi w zakresie działań podejmowanych na rzecz ochrony bezpieczeństwa państwa.

Przedstawicieli Komisji ds. Służb Specjalnych Sejmu RP przywitał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński. W dwugodzinnym spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Piotr Leciejewski nadzorujący pion kryminalny i dochodzeniowo-śledczy, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski nadzorujący pion prewencji i ruchu drogowego, kierownictwo komórek operacyjnych Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące współpracy służb specjalnych z Policją, organami administracji rządowej oraz innymi instytucjami państwowymi w zakresie działań podejmowanych na rzecz ochrony bezpieczeństwa państwa, a także dotyczące współpracy transgranicznej Policji dolnośląskiej z funkcjonariuszami z Niemiec i Czech.

Dzisiejsza wizyta komisji w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jest kontynuacją ubiegłorocznych spotkań w jednostkach Policji i innych służb na terenie kraju.

(KWP we Wrocławiu)

  • Wizyta posłów Komisji ds. Służb Specjalnych Sejmu RP w siedzibie dolnośląskiej Policji
  • Wizyta posłów Komisji ds. Służb Specjalnych Sejmu RP w siedzibie dolnośląskiej Policji
  • Wizyta posłów Komisji ds. Służb Specjalnych Sejmu RP w siedzibie dolnośląskiej Policji
Powrót na górę strony