Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej

Data publikacji 28.05.2018

„Niech nowa komenda działa i pracuje na rzecz bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców bielskiego regionu. Bezpieczeństwo obywateli jest bowiem priorytetem dla obecnego rządu, musi kosztować i na bezpieczeństwie nie powinniśmy oszczędzać”. Tymi słowami zwrócił się Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, do obecnych na uroczystym otwarciu nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45.

W dzisiejszej uroczystości uczestniczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek wraz z I Wicewojewodą Janem Chrząszczem, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wraz z zastępcą insp. Piotrem Kucią, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Kamil Bracha, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Magdalena Nguyen–Fudala, komendanci miejscy i powiatowi garnizonu śląskiego oraz kadra kierownicza bielskiej jednostki. W otwarciu nowej komendy udział wzięli także posłowie, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, sądów i prokuratury, a także zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz duchowni na czele z Księdzem Biskupem Diecezji Bielsko-Żywieckiej Romanem Pindlem.

Po złożeniu meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimowi Brudzińskiemu przez dowódcę uroczystości, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński przywitał wszystkich zgromadzonych gości.

Następnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji symbolicznie przekazał klucze do nowej komendy Komendantowi Miejskiemu Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztofowi Herzykowi.

Zgodnie z tradycją, budynek został poświęcony przez Księdza Biskupa Roman Pindla oraz ks. Karola Mozora.

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie nowej komendy. Szczególne podziękowania skierował na ręce Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotra Kuci. Zaakcentował także, że Policja dobrze wyszkolona i dobrze wyposażona, to fundament stabilnego i bezpiecznego państwa i, jak każda instytucja, musi mieć swoją siedzibę. Budynek, który wpływa na wizerunek i sprawność tej formacji, jak również na zaufanie obywateli do Policji.

Uroczystość uświetnił udział kompanii honorowej oraz orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Po przemówieniach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka, a także Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki i Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej Waldemara Jędrusińskiego, goście obejrzeli pomieszczenia nowej komendy.

Pięciokondygnacyjny budynek administracyjny ma powierzchnię użytkową ponad 16 tys. m², natomiast budynek stacji obsługi pojazdów i gospodarczy powierzchnię ponad 1100 m². Koszt inwestycji, to 96 mln zł. Kwota ta objęła budowę oraz pełne wyposażenie w sprzęt kwaterunkowy.

W roku 2013 podpisano porozumienie inwestycyjne z Prezydentem Miasta Bielska-Białej o nieodpłatnym przekazaniu działki w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszelkimi uzgodnieniami. W 2014 roku uzyskano pozwolenia na budowę, a następnie w trybie przetargi nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i rozpoczęto budowę.

Kompleks obiektu składa się z budynku administracyjnego, w którym zlokalizowano są wydziały bielskiej komendy, Centralne Biuro Śledcze Policji, Wydział Techniki Operacyjnej KWP w Katowicach, Wydział Konwojowy i Policji Sądowej KWP w Katowicach, Policyjna Izba Dziecka, pomieszczenia zatrzymań oraz siedziba Regionalnego Zespołu Przewodników Psów Służbowych.

W ramach projektu powstały:

 • budynek kojców dla 16 psów służbowych,
 • strzelnica kryta czterostanowiskowa z 25 metrową osią strzelecką,
 • sala gimnastyczna wraz z siłownią pod pierwszym patio,
 • stacja obsługi pojazdów służbowych,
 • parking dla interesantów na blisko 50 miejsc (4 miejsca dla niepełnosprawnych),
 • parking dla pracowników na blisko 100 miejsc,
 • parking podziemny na ponad 100 miejsc dla pojazdów służbowych.

Nowa komenda służy blisko 1700 funkcjonariuszom z komendy miejskiej w Bielsku-Białej, a także jednostek ościennych: Żywca, Cieszyna i Pszczyny, a także funkcjonariuszom: Centralnego Biura Śledczego Policji Wydziału w Bielsku-Białej, Wydziału Techniki Operacyjnej KWP w Katowicach, Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach, Policyjnej Izby Dziecka oraz Regionalnego Zespołu Przewodników Psów Służbowych.

Budynek stacji obsługi pojazdów służbowych obsługuje jednostki z 1/3 województwa śląskiego, tj. ponad 400 samochodów służbowych z komend w: Bielsku-Białej, Żywcu, Cieszynie, Jastrzębiu Zdroju, Żorach, Jaworznie, Rybniku, a także bielskich wydziałów Centralnego Biura Śledczego Policji, Wydziału Techniki Operacyjnej KWP w Katowicach, Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach, Policyjnej Izba Dziecka oraz Regionalnego Zespołu Przewodników Psów Służbowych.

KWP w Katowicach / mg

 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej
 • Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej

Opis filmu: Uroczyste otwarcie nowej komendy w Bielsku-Białej

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 28.1 MB)

Powrót na górę strony