Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta inauguracja budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu

Data publikacji 28.05.2018

Dzisiaj, na terenie placu budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Janowskiego, odbyła się uroczysta inauguracja inwestycji z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele MSWiA, posłowie i senatorowie RP, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz Biskup Diecezji Sosnowieckiej dr Grzegorz Kaszak.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński rozpoczął dzisiejszą uroczystość od powitania wszystkich przybyłych na spotkanie gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik, przedstawiciele MSWiA, posłowie i senatorowie RP, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek wraz ze swoim zastępcą, Biskup Diecezji Sosnowieckiej dr Grzegorz Kaszak, przedstawiciele sądu, prokuratury, duchowieństwa oraz instytucji i organizacji współpracujących z Policją. Na uroczystości gościła także kadra kierownicza katowickiej komendy wojewódzkiej oraz licznie zebrani funkcjonariusze i pracownicy cywilni z sosnowieckiej komendy. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński kilkakrotnie podkreślał, jak istotne dla podnoszenia poziomu bezpieczeństwa są właściwe warunki pełnienia służby:

„Ważne aby warunki pracy policjantów były godne ale i zapewniały poczucie bezpieczeństwa. Ponieważ dzisiaj to, na co oczekują zarówno mieszkańcy Sosnowca, całego Zagłębia, wszyscy obywatele, za co Wam Panie i Panowie funkcjonariusze tak godziwie się odwdzięczają wysokim zaufaniem, jakim dziś polska Policja jest obdarzana - musi zobowiązywać. Zobowiązywać nas polityków do tego, aby w ramach tych możliwości, które dzisiaj posiada budżet państwa, te poczucie bezpieczeństwa i to zobowiązanie do zapewnienia godnych i bezpiecznych miejsc pracy dla polskich policjantów było zapewnione. Chce zameldować mieszkańcom Zagłębia, że staramy się z tych zobowiązań wywiązywać(...) Stąd też właśnie realizacja programu modernizacji służb mundurowych".

 

Minister podkreślił, że:

„Rolą nas - polityków jest w sposób szczególny i roztropny pochylać się nad każdą złotówką, nad każdym groszem publicznym, ale na jednym na pewno nie należy oszczędzać: nigdy nie należy oszczędzać na bezpieczeństwie".

Podsumowując swoje wystąpienie Joachim Brudziński stwierdził, że:

 „Państwo powinno być osadzone na tak mocnym fundamencie, na jak mocnym fundamencie będzie postawiona nowa komenda policji w Sosnowcu, a tym fundamentem są służby”

Informacje dotyczące funkcjonowania jednostki i jej budowy przekazał Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Dominik Łączyk. Następnie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik, wyraził zadowolenie, że nowa siedziba sosnowieckiej komendy powstanie zaraz obok nowo budowanej prokuratury, co bardzo usprawni współpracę pomiędzy organami ścigania.

Głos zabrał także I policjant w kraju - Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, który swoje przemówienie rozpoczął od osobistej refleksji dotyczącej ziemi śląskiej, z której pochodzi i gdzie przez wiele lat pełnił służbę. Generał wspomniał o trudach służby, wyraził dumę z tego, jakich ludzi Policja ma w swoich szeregach oraz jak dynamicznie Policja się rozwija:

„Dzisiejszy dzień jest symbolem, kiedy wszystko się zmienia (…) Funkcjonariusze w śląskim garnizonie policji będą funkcjonować w coraz lepszych miejscach, w coraz lepszych obiektach i miejscach, które odpowiadają poziomowi ich profesjonalizmu i jakości realizowanych zadań służbowych”.

Na zakończenie Komendant Główny Policji podziękował wszystkim współtwórcom i osobom odpowiedzialnym za ten sukces, jakim jest modernizacja Policji.

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, to jedna z największych inwestycji, jakie prowadzone będą przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach w najbliższym czasie. Kompleks powstanie przy ul. Janowskiego w Sosnowcu i przeznaczony będzie dla 300 funkcjonariuszy. Projekt nowej komendy uwzględnia szczegółowe wytyczne oraz standardy rozwiązań, które należy stosować przy projektowaniu nowych jednostek Policji. Wszystkie założenia oparte zostały na wzorcu, jakim powinny odpowiadać obiekty służbowe Policji.

Niezwykle nowoczesny, 4-kondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ponad 8,5 tys. m², zostanie zbudowany na działce o powierzchni przeszło 16 tys. m² w terminie 4 lat i będzie kosztował prawie 49 mln. zł. Obiekt będzie przeznaczony dla około 280 policjantów i pracowników Policji.

Jego budowa jest niezwykle ważna, gdyż zapewni godne warunki przyjęć i obsługi wszystkich interesantów - w tym także osób niepełnosprawnych - do czego z pewnością przyczynią się m.in. duża poczekalnia z punktem recepcyjnym i windą oraz przestronne korytarze i pomieszczenia służbowe. Nie będzie już problemu z parkowaniem samochodów. Policjanci zyskają funkcjonalne i dobrze wyposażone pomieszczenia, w których będą przyjmować interesantów i uczestników postępowań. Będą też mieli możliwość podnoszenia swojej sprawności fizycznej w sali ćwiczeń, jak też umiejętności strzeleckich na 25-metrowej strzelnicy o 4 osiach strzeleckich. W budynku znajdą się również niezbędne pomieszczenia socjalne i nowoczesne sanitariaty.

Ważnym atrybutem nowej siedziby komendy będzie dobre skomunikowanie i sprzyjające wzajemnej współpracy sąsiedztwo z siedzibą miejscowych prokuratur, których budowa będzie równolegle prowadzona na sąsiedniej działce.

Na terenie zaprojektowano 211 miejsc parkingowych, z czego 143 w części zamkniętej oraz 40 miejsc postojowych na pojazdy służbowe w garażu podziemnym. Obiekt dostosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
 • Rozpoczęcie budowy komendy w Sosnowcu
Powrót na górę strony