Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli

Data publikacji 29.05.2018

Dziś w Kielcach odbyły się centralne obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W uroczystościach wziął udział Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, przedstawiciele innych służb mundurowych oraz przede wszystkim weterani wraz z rodzinami, a także mieszkańcy miasta. W trakcie uroczystości uhonorowano 9 policyjnych weteranów.

29 maja obchodzimy Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Centralne uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji weteranów w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP. Następnie wszyscy przeszli na Plac Wolności, gdzie miał miejsce Uroczysty Apel, podczas którego Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, a także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski wręczyli wyróżnienia dla weteranów. Uhonorowano również weteranów biorących udział w przygotowaniach do INVICTUS GAMES 2018, czyli międzynarodowych igrzysk weteranów. To przedsięwzięcie międzynarodowe zainicjowane w 2014 r. W jego ramach reprezentacje z różnych krajów biorą udział w zawodach, których celem jest pokazanie siły sportu i zainspirowanie innych do regeneracji i rehabilitacji poprzez swoją determinację i dzielność. Dziś Podczas obchodów wyróżniono także weteranów biorących udział w rajdzie rowerowym upamiętniającym 22 poległych w Iraku oraz 44 poległych w Afganistanie.

Podczas tych niezwykle podniosłych chwil Minister Mariusz Błaszczak dziękował weteranom za dzielenie się swoim doświadczeniem i profesjonalizmem. Mówił, iż w ten sposób dają świadectwo, że Polska poważnie traktuje swoje sojusznicze zobowiązania, dba o bezpieczeństwo własnego kraju, Europy i świata. Kolejno przedstawiciele władz rzadowych oraz służb mundurowych złozyli wieniec pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Następnie wszyscy zebrani na Placu mogli podziwiać pokaz musztry paradnej Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry Reprezentacyjnej WP. W ramach obchodów przez cały dzień można oglądać statyczny pokaz sprzętu oraz uzbrojenia.

O polskich weteranach

Przez prawie 65 lat ponad 115 tys. polskich żołnierzy i pracowników wojska wzięło udział w ponad 90 misjach i operacjach poza granicami państwa. Podczas działań poza granicami kraju poległo 120 polskich żołnierzy i pracowników wojska, ponad 800 zostało rannych.

Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na pod stawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa m.in. w ramach kontyngentu policyjnego.

Przypomnijmy, Polska Policja uczestniczy w misjach pokojowych Narodów Zjednoczonych od 27 marca 1992 roku. Polscy policjanci dotychczas pełnili służbę pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Unii Europejskiej, Unii Zachodnioeuropejskiej, Inicjatywy Departamentu Stanu USA. Podczas oddelegowania do służby w tych kontyngentach policyjnych śmierć poniosło 3 polskich policjantów, a 52 zostało rannych. Aktualnie poza granicami kraju polscy policjanci pełnią służbę pod auspicjami Unii Europejskiej oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Od początku zaangażowania Policji w misje zagraniczne do służby w ramach kontyngentów policyjnych funkcjonariuszy delegowano 3.823 razy. (stan na dzień 28 maja 2018 r.)

Opr. MT

Źródło: KWP w Kielcach/ KGP/ MON

 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
 • Dzień weterana – oddając cześć wszystkim, którzy służyli i walczyli
Powrót na górę strony