Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Mokrsko 2018” - ćwiczenia służb

Data publikacji 13.06.2018

Na terenie jednego z zakładów produkcyjnych w miejscowości Mokrsko kilka osób zostało poszkodowanych. Przyczyną był wyciek amoniaku z instalacji chłodniczej, wypadek samochodu osobowego z wózkiem widłowym oraz pożar magazynu opakowań papierowych. Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń powiatowych jednostek Krajowego Systemu Ratowiczno - Gaśniczego. W działaniach wzięli udział także policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu oraz pogotowie ratunkowe.

W przeprowadzonych 12 czerwca 2018 roku ćwiczeniach brało udział 14 zastępów straży pożarnej, wieluńska policja i pogotowie ratunkowe. Akcji przyglądali się przedstawiciele władz samorządowych z wicestarostą Markiem Kielerem na czele, Małgorzatą Stanek- sekretarzem gminy Mokrsko oraz gospodarzem terenu gdzie doszło do awarii Krzysztofem Płuską – dyrektorem Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A Oddział w Mokrsku. Działania te miały na celu doskonalenie współpracy różnych służb ratunkowych, w przypadku wystąpienia zagrożenia. W ćwiczeniach brali udział także wieluńscy policjanci.
Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na terenie jednego z zakładów produkcyjnych na terenie Mokrska doszło do rozszczelnienia instalacji amoniakalnej, wypadku samochodowego z wózkiem widłowym, pożaru magazynu opakowań papierowych oraz zaginął jeden z pracowników zakładu, który oddalił się z miejsca ewakuacji. Powiadomiona o zdarzeniu Państwowa Straż Pożarna w Wieluniu, która przybyła na miejsce zdarzenia natychmiast przystąpiła do wyznaczenia strefy niebezpiecznej oraz ewakuacji ludności, jak również do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym pracownikom. Ponadto strażacy rozstawili kurtynę wodną, dzięki której ograniczone zostało szkodliwe działanie amoniaku, podjęli również działania mające na celu naprawienie rozszczelnionej instalacji oraz gasili pożar.

Na terenie zakładu pojawili się również wieluńscy policjanci, których zadaniem było zapewnienie drożności dróg i przygotowanie objazdów, patrolowanie zagrożonego rejonu pod kątem przebywania tam osób postronnych oraz przekazywanie informacji o zagrożeniu oraz utrudnieniach w ruchu dla społeczeństwa. Wieluńscy stróże prawa sprawdzili również teren zakładu pracy poszukując poszkodowanego pracownika, który oddalił się z miejsca ewakuacji. Ponadto skierowani na miejsce funkcjonariusze z grupy operacyjno - dochodzeniowej wykonali niezbędne czynności procesowe na miejscu wypadku drogowego.

Mimo, że były to tylko ćwiczenia, to jednak wszyscy uczestnicy profesjonalnie zrealizowali założenia scenariusza. Dzięki takim wspólnym działaniom wszystkie służby i podmioty powołane do dbania o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wieluńskiego mają możliwość przećwiczenia zasad wzajemnej współpracy w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Na zakończenie podsumowano ćwiczenia, podkreślając profesjonalizm i duże zaangażowanie wszystkich służb biorących udział w działaniach.

(KWP w Łodzi / kp)

 

 • ćwiczenia służb
 • ćwiczenia służb
 • ćwiczenia służb
 • ćwiczenia służb
 • ćwiczenia służb
 • ćwiczenia służb
 • ćwiczenia służb
 • ćwiczenia służb
 • ćwiczenia służb
 • ćwiczenia służb
 • ćwiczenia służb
 • ćwiczenia służb
 • ćwiczenia służb
 • ćwiczenia służb
 • ćwiczenia służb
Powrót na górę strony