Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" – pierwsza odsłona projektu w 2018 roku

Data publikacji 13.06.2018

Ruszyła kolejna edycja projektu Biura Prewencji KGP i Policji holenderskiej pn. „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii", rozpoczynająca spotkania z młodzieżą, osobami bezrobotnymi oraz zainteresowanymi pracą za granicą, w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu świadomości prawnej osób wyjeżdżających, a także poszerzanie wiedzy o czyhających zagrożeniach na migrantów zarobkowych w Holandii, w tym zagrożeniach związanych z przestępstwem handlu ludźmi. Policjanci podczas tej sesji wspólnie dotrą do mieszkańców: Kartuz, Chełmna, Nakła nad Notecią, Kościana i Zgierza.

Proceder „niewolnictwa” niestety nadal istnieje, jedynie jego forma uległa zmianie, o czym informować będą przedstawiciele Policji holenderskiej. W związku z obserwowanym w ostatnich latach wzrostem wykorzystania osób do pracy przymusowej, także Polaków, już w 2014 roku podjęto działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli polskich poza granicami poprzez realizację projektu pn. „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”. Pierwsze prelekcje organizowane były w Raciborzu i Opolu, natomiast w latach 2015, 2016 i 2017 kontynuowano przedsięwzięcie w całej Polsce. W związku z dużym zainteresowaniem tą problematyką zdecydowano, że współpraca w powyższym zakresie obejmie również 2018 rok.

Projekt głównie skierowany jest do uczniów ostatnich klas szkół średnich, studentów, bezrobotnych oraz innych osób zainteresowanych pracą za granicą. Przedsięwzięcie to polega na organizowaniu spotkań na terenie działania jednostek organizacyjnych Policji, które wcześniej nie były objęte udziałem w projekcie.

Dużym atrybutem prowadzonych spotkań, są informacje przekazywane przez praktyków zajmujących się problematyką handlu ludźmi w Holandii. Podczas tych prelekcji policjanci holenderscy poruszają zagadnienia dotyczące sytuacji na holenderskim rynku pracy, praw przysługujących pracownikom w tym kraju, zagrożeń czyhających na migrantów zarobkowych oraz sankcji prawnych grożących w Holandii za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi. Omawiane są także kompetencje organizacji niosących pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz wskazywane procedury, jakie obowiązują policjantów w przypadku podejrzenia ujawnienia osoby dotkniętej tym przestępstwem. W spotkaniach ze strony holenderskiej biorą udział Pani Irena de Rüig – specjalistka do spraw problematyki migracyjnej oraz Pan Ben Terluin z garnizonu Haaglanden. Komendę Główną Policji reprezentuje mł. asp. Szymon Kapusta z Biura Prewencji KGP.

Dla przypomnienia, w latach 2015 - 2017 projekt był realizowany m. in. na terenie garnizonu: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego, podlaskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego czy opolskiego. Uczestniczyło
w nim łącznie ponad 15 tys. osób.

W tegorocznej edycji przewidzianych zostało 5 sesji. Kolejne 2 odsłony projektu zaplanowane są na wrzesień, gdzie zostaną odwiedzone województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie oraz mazowieckie. W październiku odbędzie się jedna sesja, natomiast zakończenie tegorocznego projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Policji holenderskiej pn. „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii” planowane jest na listopad. Przedsięwzięcie obejmie wówczas garnizon: łódzki i mazowiecki.

(Biuro Prewencji KGP / kp)

 


 

  • "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" – pierwsza odsłona projektu w 2018 roku
  • "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" – pierwsza odsłona projektu w 2018 roku
  • "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" – pierwsza odsłona projektu w 2018 roku
  • "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" – pierwsza odsłona projektu w 2018 roku
  • "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" – pierwsza odsłona projektu w 2018 roku
  • "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" – pierwsza odsłona projektu w 2018 roku
  • "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" – pierwsza odsłona projektu w 2018 roku
  • "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" – pierwsza odsłona projektu w 2018 roku
Powrót na górę strony