Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie policyjnych "poszukiwaczy"

Data publikacji 14.06.2018

W rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się szkolenie dla policjantów zajmujących się poszukiwaniami osób. Wzięli w nim udział naczelnicy wydziałów kryminalnych, wydziałów prewencji, a także koordynatorzy zespołów poszukiwań i identyfikacji oraz zespołów do spraw nieletnich i patologii z jednostek policji województwa śląskiego. Tematyka szkolenia obejmowała poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, poszukiwanie osób zaginionych oraz identyfikację zwłok i osób.

Szkolenie rozpoczął Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach kom. Radosław Kacprzak, który po krótkim wprowadzeniu i przywitaniu uczestników oraz zaproszonych gości przedstawił agendę szkolenia. Tematem przewodnim były planowane przez Komendę Główną Policji zmiany w przepisach resortowych regulujących problematykę poszukiwań. Według pierwszego z prelegentów zaproszonych na szkolenie - radcy prawnego Biura Kryminalnego KGP podinsp. Grzegorza Mierzejewskiego zmiany te mają wejść w życie już w lipcu tego roku.

Śląska policja, na podstawie wydanych listów gończych poszukuje ok. 4700 osób. Z posiadanych przez nas informacji wynika , że ok. 80% z nich przebywa poza granicami naszego kraju, głównie w Wielkiej Brytanii. W związku z tym faktem do udziału w szkoleniu zaproszono oficera łącznikowego polskiej policji na terenie Wielkiej Brytanii mł. insp. Monikę Sokołowską, która przedstawiła zasady współpracy z brytyjską policją oraz kanały wymiany informacji kryminalnej.

Kolejnym prelegentem był podkom.Arkadiusz Wydrych z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością katowickiej komendy wojewódzkiej, który w swojej prezentacji wskazał nowe możliwości działań operacyjnych, które mogą być wykorzystywane w prowadzonych sprawach poszukiwawczych .

Na koniec asp.szt.Jacek Jaskulski z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach zaprezentował specjalistyczny sprzęt będący na wyposażeniu Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach w postaci drona oraz georadarów, który  wykorzystywany jest w prowadzonych czynnościach poszukiwawczych oraz procesowych.

Uczestnikami szkolenia byli naczelnicy pionu kryminalnego, pionu prewencji, koordynatorzy zespołów poszukiwań i identyfikacji, koordynatorzy zespołów nieletnich i patologii komend miejskich i powiatowych województwa śląskiego oraz policjanci z wydziałów kryminalnego, kontroli, wywiadu kryminalnego KWP w Katowicach, a także przedstawiciele Szkoły Policji w Katowicach.

Powrót na górę strony