Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wręczono Odznaki „Ponurego”

Data publikacji 16.06.2018

Podkom. Mariusz Koziarski antyterrorysta z Wrocławia, bohater, który zginął na służbie podczas akcji zatrzymania niebezpiecznych przestępców, płk. Arnaud Beltrame francuski policjant, bohater, zastrzelony przez napastnika na południu Francji, który oddał życie ratując zakładniczkę oraz nadkom. Grzegorz Chuchmała z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, który wielokrotnie przyczynił się do ustalenia sprawców brutalnych i najcięższych przestępstw, zostali dziś wyróżnieni Honorową Policyjną Odznaką Zasługi im. „Ponurego”.

Nadanie odznaki nastąpiło podczas corocznych uroczystości na leśnej polanie „Wykus” upamiętniających walki świętokrzyskich partyzantów oraz bohaterstwo i ofiarę żołnierzy Armii Krajowej. W tej podniosłej chwili uczestniczył m.in. Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Kryminalnego KGP nadkom. Piotr Janik, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej Pan Łukasz Kudlicki.

Polana "wykus" położona w Lasach Siekierzyńskich w Puszczy Jodłowej u stóp Gór Świętokrzyskich już po raz kolejny była świadkiem uroczystości poświęconych życiu i działalności płk. Jana Piwnika "Ponurego".

Tegoroczna koncentracja Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich przypadła w 27. rocznicę nawiązania porozumienia Środowiska „PONURY”-„NURT” z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. W związku z tym w ramach obchodów wczoraj w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbył się Panel Historyczny dotyczący historii Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt” w 60. rocznicę jego powstania. Później wszyscy spotkali się przed Ławeczką „Halnego” w Starachowicach, gdzie śpiewano pieśni patriotyczne i można było obejrzeć przedstawienie.

To właśnie w tym miejscu, na leśnej polanie położonej w sercu Gór Świętokrzyskich przebywali żołnierze Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej, którymi dowodził Jan Piwnik "Ponury".

Wszyscy uczestniczący w uroczystości byli świadkami nadania Policyjnej Odznaki „Ponurego” zasłużonym policjantom.

W tym roku jednym z nich był nadkom. Grzegorz Chuchmała Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Dzięki jego inicjatywie wielokrotnie ustalono sprawców najcięższych przestępstw takich jak pobić i rozbojów z użyciem niebezpiecznych przedmiotów oraz zabójstw, a osiągnięcia w okresie kierowania Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przyczyniły się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnego społeczeństwa, a także do wzrostu poszanowania prawa i wzmocnienia autorytetu Policji.

W tym roku uchwałą Kapituły pośmiertnie odznaczeni zostali dwaj funkcjonariusze policji, płk. Arnaud Beltrame francuski policjant, bohater, zastrzelony przez napastnika w Trebes na południu Francji, który oddał życie ratując zakładniczkę oraz podkom. Mariusz Koziarski, bohater, który zginął na służbie podczas akcji zatrzymania niebezpiecznych przestępców.

Pośmiertnie odznakę wręczono wdowie po bohaterskim policjancie podkom. Mariuszu Koziarskim, funkcjonariuszu Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu.

Odznakę wręczył Komendant Wojewódzki Policji  w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, oraz Komendant Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasza Trawińskiego, a wyrazy szacunku przekaże przewodniczący kapituły Jacenty Frydrych.

Przypomnijmy, odznaka "Ponurego" przyznawana jest funkcjonariuszom Policji honorowo.  Każdy z nich wykazał się nieprzeciętną odwagą, brał czynny udział w ratowaniu ludzkiego życia lub działał ze szczególnym poświęceniem stojąc w obronie prawa, życia i mienia.

Całą uroczystość uświetnił występ Orkiestry OSP z Bodzentyna. Głównymi organizatorami spotkania na wykusie był Obwód Świętokrzyski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt”. W przedsięwzięcie jak co roku włączyła się świętokrzyska Policja.

Powrót na górę strony