Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólnie działania dla bezpieczeństwa środowiska - kontrole składowisk odpadów

Data publikacji 21.06.2018

W ostatnim czasie na terenie całego kraju doszło do fali pożarów wysypisk i składowisk śmieci oraz odpadów. Takie sytuacje niosą ze sobą nie tylko zagrożenia dla zdrowia, ale także znaczących kosztów oraz ilości wykorzystanych do ich gaszenia sił i środków. Aby nie dochodziło do podobnych zdarzeń policjanci wspólnie ze strażakami i inspektorami ochrony środowiska kontrolują takie miejsca i prowadzą działania prewencyjne.

Składowiska odpadów komunalnych są poważnym, potencjalnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego i ludzi. Aby do niebezpiecznych sytuacji w tych miejscach nie dochodziło policjanci, strażacy i inspektorzy ochrony środowiska kontrolują składowiska oraz prowadzą działania prewencyjne. Podczas kontroli punktów składowania odpadów szczególną rolę odgrywają dzielnicowi. Do zadań dzielnicowego należy m.in. prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ich doświadczenie zawodowe oraz rozpoznanie podległego rejonu pozwala na dokładną lokalizację zagrożonych miejsc. Zadania związane ze składowiskami odpadów realizują także policjanci pionu kryminalnego i ruchu drogowego, szczególnie w zakresie ich transportu. Funkcjonariusze sprawdzają przede wszystkim samochody ciężarowe przewożące nieczystości. Zwracają szczególną uwagę na sposób załadunku odpadów, oznakowanie pojazdu, a także na zgodność ich zawartości z dokumentacją przewozową.

Jednym ze źródeł informacji w tym zakresie jest również Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W dostępnym do wyboru katalogu zagrożeń znajduje się kategoria o nazwie „Dzikie wysypiska śmieci”, każdorazowo, niezależnie od podjętych czynności pozostających w kompetencjach Policji, informacje o ujawnionym zagrożeniu, w zależności od jego charakteru, Policja niezwłocznie przekazuje właściwym podmiotom, w tym organom samorządu terytorialnego oraz służbom i inspekcjom powołanym do kontrolowania gospodarki odpadami. Współpraca z innymi podmiotami oraz przeprowadzane kontrole jest wynikiem zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieodpowiednie zabezpieczenie składowisk. Jednym z głównych zagrożeń jest pożar. Jest on bardzo niebezpieczny i trudny do opanowania w takim miejscu. Mogą być tam składowane różnego rodzaju materiały i substancje, które w czasie pożaru wytwarzają niebezpieczne związki. Walka z żywiołem na składowisku śmieci i odpadów wymaga wykorzystania nie tylko ogromnych sił i środków, ale również znaczących kosztów. Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie składowisk odpadów muszą mieć świadomość, że w przypadku nieprawidłowości grożą im surowe konsekwencje.

 

Źródło: asp. Magdalena Jankowska

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach

 

Powrót na górę strony