Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jak rozpoznać, że ktoś z bliskich znajduje się pod wpływem sekty

Data publikacji 26.06.2018

We współczesnym świecie istnieje poważne zagrożenie sektami. Bardzo często słyszymy takie zdanie, jednak nie wszyscy zdajemy sobie sprawę co to jest sekta, w jaki sposób można do niej trafić i jakie mogą być tego konsekwencje? Tematyka ta wzbudza większe zainteresowanie czy obawy zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Tymczasem do sekty może trafić każdy, niezależnie od poziomu inteligencji i wykształcenia i to przez cały rok.

Za sekty (grupy destrukcyjne) należy uznać grupy, które:

 • Mają charakter totalny. Liderzy grupy przypisują sobie absolutny autorytet i prawo ingerowania we wszystkie dziedziny życia swoich członków, nawet te najbardziej intymne.
 • Pozyskują nowych członków uciekając się do najróżniejszych podstępów i kłamstw, zatajając istotne informacje o działaniu grupy, jej celach i doktrynie.
 • Uzależniają uczestników psychicznie i ekonomicznie za pomocą technik (psycho)manipulacji – wywierają niekorzystny wpływ na rozwój psychiczny adepta i jego relacje społeczne (np.: zerwanie więzi z najbliższymi, porzucenie pracy lub studiów).
 • Posiadają charakter kultowy w szerokim rozumieniu, niekoniecznie religijnym. Może to być kult osoby, energii, zdrowia, pieniędzy, sukcesu itp.
 • Wytwarzają ostry podział rzeczywistości na to co „dobre”, czyli związane z grupą i „zagrażające”, odnoszące się do świata zewnętrznego (biało-czarna wizja rzeczywistości).
 • Wpajają swoim członkom przekonanie o elitarności ruchu i niechęć do dialogu światopoglądowego.

Spełnienie przez grupę wyżej wymienionych kryteriów może być podstawą do zakwalifikowania jej jako grupy destrukcyjnej stanowiącej potencjalnie zagrożenie dla jednostki i społeczeństwa.

Werbowanie w trakcie wakacji

Do sekty można trafić przez cały rok. Na wyjeździe szkoleniowym, w gabinecie u psychologa, na spotkaniu coachingowym, a nawet w grupie modlitewnej działającej przy parafii.

Podczas odpoczynku młodzi ludzie mają więcej swobody, luzu, czasu niż w roku szkolnym. W tym czasie pojawiają się m.in. liczne koncerty, akcje charytatywne. Może wydawać się, że okres wakacji sprzyja wzmożonej aktywności sekt. Nie jest to do końca prawdą. Grupy te działają praktycznie przez cały rok, organizując rozmaite szkolenia, warsztaty, sympozja, kursy językowe, obozy. Może w wakacje przedstawiciele tego typu wspólnot bardziej rzucają się w oczy, bo wychodzą na ulice wielkich miast ze swoimi naukami, często dynamicznym stylem życia, wzbudzając zainteresowanie szerszych kręgów społeczeństwa i zachęcając do wymiany poglądów na temat religii, moralności, polityki, ekonomii, w dalszej perspektywie przyjścia na spotkanie i ewentualnego przyłączenia się do grupy.

A jak jest z inteligencją i wykształceniem?

Do sekty może trafić każdy, niezależnie od poziomu inteligencji i wykształcenia. Każdy z nas ma niezaspokojone potrzeby, które mogą spotkać się z ofertą proponowaną przez daną grupę czy osobę. Każdy z nas przeżywa też kryzysy, a wtedy jesteśmy bardziej podatni na działanie takich grup.

Wskaźniki, których pojawienie się winno stać się sygnałem ostrzegawczym dla rodziców względnie przyjaciół osób zagrożonych przez oddziaływanie grupy o charakterze destrukcyjnym/ sekty:

 • Nagła wyraźna zmiana osobowości.
 • Sprawianie wrażenia nieobecnych.
 • Zamknięcie się w sobie i tajemniczość.
 • Posługiwanie się nowym językiem- żargonem sekty.
 • Nowy sposób odżywiania się.
 • Nowe kontakty towarzyskie.
 • Utrata poczucia humoru.
 • Utrata zdolności krytycznego spojrzenia.
 • Przesadny krytycyzm.
 • Przyjmowanie agresywnej postawy obronnej.
 • Zmiana naturalnej mimiki twarzy.
 • Utrata umiejętności abstrakcyjnego myślenia i nie używanie metafor, utrata płynności wypowiedzi i zmiana dotychczasowego sposobu formułowania myśli.
 • Ograniczenie zdolności do zawierania związków intymnych.
 • Brak uczuć i chłód w stosunkach z rodziną i przyjaciółmi.
 • Zmiany fizyczne - nagły spadek lub przyrost wagi spowodowany nieodpowiednią dietą, bezsennością, przemęczeniem.
 • Zachowania neurotyczne, psychotyczne, skłonności samobójcze.
 • Niezwykłe podniecenie i witalność.
 • Fascynacje nową literaturą.

Co robić, gdy ktoś z Twoich bliskich może mieć kontakt z sektą?

Nie wpadaj w panikę. Twoje działanie musi być dokładnie przemyślane. Jeśli pozwolisz by o Twoim zachowaniu zadecydowały emocje, to przegrasz. Odpowiednio rozpoznaj zjawisko. Jeśli bliska osoba spotkała rzeczywiście nowych ludzi, a przypuszczasz, że to sekta, to zamiast zaczynać polemikę, dowiedz się czegoś o nich. Nie wypowiadaj przy tym żadnych sądów czy ocen. Po prostu zapytaj i wysłuchaj odpowiedzi. Wnioski pozostaw dla siebie. Postaraj się nie wpływać negatywnie na kontakt z członkiem sekty. Bądź miły, nie krzycz, staraj się nie kłócić. Sekta próbuje wmówić Twojemu bliskiemu, że wcale go nie kochasz, a kochają go tylko oni. Postaraj się komunikować bez kłótni i utrzymuj dobry kontakt. Absolutnie nie wolno się z nim spierać na temat jego grupy. Powtarzaj mu bez przerwy, że go kochasz i że go nie porzucisz niezależnie od tego, co powie lub zrobi. Zbieraj informacje. Przede wszystkim musisz zrozumieć problem. Dowiedz się, z kim spotyka się Twój bliski. Zachowaj przy tym przyjacielski ton. Zadaj najpierw sobie pytania: Co się właściwie dzieje w moim domu? Co to za grupa, kto i po co ją założył? Czy można aż tak wpłynąć na człowieka? Jak oni mu to zrobili? Co mam robić w tej sytuacji? Część z tych informacji możesz uzyskać od Twojego bliskiego, jeśli będziesz zadawać pytania w sposób przyjazny. Na inne uzyskasz odpowiedź w ośrodku informacji o sektach.

Notuj wszystkie adresy i telefony ludzi, z którymi bliski się spotyka. Zapisuj też tytuły nowych książek i broszurek, które przynosi do domu. Rób to w sposób dyskretny. Nie mów mu ani o swoich podejrzeniach, ani o podjętych działaniach. Czytaj książki krytyczne wobec grupy. Zobacz, czy w Internecie nie ma stron prowadzonych przez byłych członków grupy. Szukaj kontaktu z byłymi członkami i osobami w podobnej do Twojej sytuacji. Razem można więcej! Zgłoś się jak najszybciej do ośrodka informacji o sektach. Takie ośrodki znajdują się w każdym większym mieście w Polsce. Pracujący tam będą wiedzieli, jak Ci doradzić, ewentualnie do kogo odesłać.

Spis adresów pod którymi można otrzymać dodatkowe informacje oraz ewentualną pomoc w zakresie niwelowania działalności sekciarskiej:

Dominikańskie Centrum Informacji
o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach
Ośrodek w Krakowie

ul. Dominikańska 3/12
31-043 Kraków
tel/fax: (12) 423-11-81
tel. kom.: 606 329 362
dyżur: wtorek 16.00-19.00
konsultacje telefoniczne: czw. 9.00-12.00
osrodek.krakowski@gmail.com
 

 • Poznań

Dominikańskie Centrum Informacji
o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach
Ośrodek w Poznaniu

Klasztor oo. Dominikanów
ul. Kościuszki 99
61-716 Poznań
tel.: 61 852 31 34
kom. 668 417 266
dyżur: wtorek 16.00-19.00
konsultacje telefoniczne: czw. i pt. 9.00-11.00
osrodek.poznan@gmail.com
 

 • Wrocław

Dominikańskie Centrum Informacji
o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach
Ośrodek we Wrocławiu

Plac dominikański 2
wejście obok księgarni DominiCanes
50-159 Wrocław
tel. 698 633 009
dyżur: wtorek 16.00-19.00
konsultacje telefoniczne: czw. 16.00-19.00
osrodek.wroclaw@gmail.com
 

 • Warszawa - Służew

Dominikańskie Centrum Informacji
o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach
Ośrodek w Warszawie

Klasztor oo. Dominikanów
ul. Dominikańska 2
02-741 Warszawa
tel.  22 543 99 99
fax: 22 543 99 02
kom. 662 180 945
dyżur: środa 16.00-19.00
konsultacje telefoniczne: wtorek 9.00-12.00
osrodek.warszawa@gmail.com
 

 • Gdańsk

Dominikańskie Centrum Informacji
o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach
Ośrodek w Gdańsku

Klasztor oo. Dominikanów
ul. Świętojańska 72
80-840 Gdańsk
tel.: 795 516 463
dyżur: wtorek 16.00-19.00
konsultacje telefoniczne: czw. 10.00-11.00
osrodek.gdansk@gmail.com

Nie dawaj członkowi sekty żadnych pieniędzy. Wiele sekt działa na zasadzie - oskarżaj rodzinę i bierz od niej pieniądze. Wszystkie pieniądze, jakie dasz członkowi sekty, zostaną przeznaczone na potrzeby grupy. Bądź gotowy na zmiany w swym życiu. Doświadczenie wskazuje, że zawsze obok religijnych powodów wstąpienia do sekty, znajdują się także pozareligijne (atmosfera, uczucia, etc.). Być może, mimo iż jest to niewątpliwie dla Ciebie bardzo bolesne, bliski otrzymał w sekcie coś, czego nie doświadczył w rodzinie. Warto byłoby może zgłosić się na terapię rodzinną, aby poprawić stosunki w rodzinie, nauczyć się lepszych sposobów komunikacji. Wcale nie trzeba tego robić tylko wtedy, gdy stosunki rodzinne są katastrofalnie złe, ale można choćby dla samej ich poprawy. Zawsze przecież może być lepiej. Jeśli bliski zauważy zmiany w rodzinie na lepsze, może to bardzo pozytywnie na niego oddziałać.

Nie trać nadziei. Dopóki bliska Ci osoba żyje, istnieje szansa, że opuści sektę. Więzi rodzinne są silniejsze od tych, które tworzy sekta. Twoje zadanie ma polegać na przygotowaniu bliskiego do ułatwienia mu powrotu do normalnego życia.

Instytucje pomocowe o istnieniu których powinieneś widzieć:

 • www.niebieskalinia.pl – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia";
 • interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej – Problemy w jakich udzielana jest pomoc: Konflikty rodzinne, samobójstwa, przemoc domowa, przemoc seksualna, wykorzystywanie seksualne dzieci, utraty okołoporodowe, utraty ? żałoba, żal, bezrobocie, wypadki, katastrofy;
 • MOPR - Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie - pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych;
 • MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych;
 • www.itaka.org.pl – Fundacja Itaka, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych;
 • www.niebieskalinia.pl/pomoc - Wyszukiwarka instytucji pomocowych.

KGP/ mw / Opracowano na podstawie informacji znajdujących się na stronach internetowych: Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, Stowarzyszenia Effatha, historia.na6.pl, fronda.pl i artykułu ks. Waldemara Kulbat „Jak bronić się przed sektami”.

Powrót na górę strony